تماس: 09199631325
آسان مقاله

انجام سمینار کارشناسی ارشد | مشاوره سمینار کارشناسی ارشد | سمینار کارشناسی ارشد

انجام سمینار کارشناسی ارشد - انجام سمینار کارشناسی ارشد | مشاوره سمینار کارشناسی ارشد | سمینار کارشناسی ارشد

انجام سمینار کارشناسی ارشد

با بهترین کیفیت

  دریافت مشاوره رایگان

  آسان مقاله بزرگترین ارائه دهنده خدمات مشاوره پذیرش و اکسپت مقاله ISI

  مشاوره سمینار کارشناسی ارشد | مشاوره انجام ارائه سمینار | سمینار کارشناسی ارشد

  انجام سمینار کارشناسی ارشد : درس گروهی یا سمینار (seminar) نوعی درس در دانشگاه‌ها است که استاد واحد ندارد و جلسات سخنرانی استادان حول موضوع خاصی است. از زمره اهداف برگزاری درس گروهی این است که دانشجویان را با نمونه‌های عملی مسائلی که در پژوهش‌های میدانی و غیره پیش می‌آیند آشنا کنند. تعداد دانشجویان در جلسات درس گروهی معمولا کمتر از کلاس‌های عادی دانشگاه است.

  فرمت محتواي گزارش سمينار

  براي تايپ گزارش سمينار به فارسي، فقط از نرم افزار مايكروسافت ورد  (MS-Word) با امكانات فارسي استفاده كنيد. متن اصلي گزارش به صورت تك ستوني با قلم B Nazanin و اندازة pt 12 تك فاصله (single space) تهيه شود. عنوان همة بخش‌ها با قلم B Nazanin و اندازه ۱۴ پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با قلم B Nazanin و اندازه ۱۲ پررنگ تايپ شود. عنوان هر بخش يا زيربخش، با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ و شماره‌گذاري شود. خط اول همة نوشتپارها  تورفتگي به اندازة cm 7/0 باشد. فاصله متن از طرفين و بالا و پائين صفحه ۵/۲ سانتيمتر باشد.

  آرم دانشگاه

  عنوان دانشكده

  عنوان دانشگاه

  سمينار كارشناسي ارشد

  در رشته …. گرايش ….

  عنوان سمينار

  توسط:

  نام دانشجو

  استاد درس سمينار:

  نام استاد درس سمينار

  استاد مشاو سمينارر:

  نام استاد مشاور سمينار

  تاريخ

  كنترل كيفي گزارش سمينار

  كنترل كيفي را بايد نوشتپار  به نوشتپار انجام داد. اين كنترل بايد از نظر محتوايي و هم از نظر صوري صورت پذيرد. براي اين كار، به جنبه هاي زير بايد به دقت توجه كرد:

  • اعتبار و دقت علمي- فني
  • وجود ارتباط معنايي و انسجام آنها بين نوشتپار هاي پي در پي
  • منطق مندي و صحت استدلالها
  • انتخاب مناسب عنوان اصلي و عناوين داخلي
  • رعايت ويژگيهاي سبك و زبان متن علمي- فني
  • انتخاب درست و به جاي كلمات
  • وجود مقدمه مناسب
  • رعايت آيين نگارش
  • استفاده درست و به جا از علايم سجاوندي
  • درج درست پانوشتها و شماره‌هاي ارجاع دهنده
  • انتخاب معادل اصطلاحات بيگانه و نوشتن صحيح املاي آنها
  • درج صحيح نوشتپار در صفحه (رعايت فاصله ها از دو كران كاغذ)
  • درج صحيح نوشتپار نقل قول شده
  • وضوح شكلها و جدولها (كه معمولاً بين نوشتپارها درج مي شوند)
  • انتخاب محل مناسب براي درج شكلها و جدولها
  • استفاده از نوع و اندازه مناسب براي قلم (فونت)
  • نوشتن درست فرمولها، واحدها، مقياسها، كوته نوشتها
  • رعايت حاشيه گذاري
  • رعايت فاصله گذاري مناسب بين قسمتهاي مختلف گزارش

  آسان مقاله بزرگترین سامانه اکسپت مقاله در ایران

  ایزی تز بزرگترین مرکز مشاوره انجام رساله دکتری در ایران

  پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه

  تلفن مشاوره پایان نامه : 09199631325

  تلفن مشاوره مقاله : 09353132500

  آسان مقاله
  برای مشاوره 24 ساعته کلیک کنید...