تماس: 09199631325
آسان مقاله
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - انجام شبیه سازی | شبیه سازی | مشاوره شبیه سازی | شبیه سازی پایان نامه | شبیه سازی مقاله

تیم شبیه سازی و کد نویسی قدرتمند در ایران

  دریافت مشاوره رایگان

  آسان مقاله بزرگترین ارائه دهنده خدمات مشاوره پذیرش و اکسپت مقاله ISI

  ما در سریعترین زمان ممکن پایان نامه دکتری را شبیه سازی می کنیم.

  ما در سریعترین زمان ممکن پایان نامه های ارشد را شبیه سازی می کنیم.

  ما در سریعترین زمان ممکن پروژه های شبیه سازی را انجام می دهیم.

  مشاوره شبیه سازی

  انجام شبیه سازی، انجام تحلیل های تصمیم گیری چندمعیاره، انجام تحلیل های آماری شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی

  واحد شبیه سازی در موسسه آسان مقاله یکی از قویترین گروه ها و تیم های آماری در سطوح دانشگاهی ایران به شمار می رود. این واحد با سابقه چندین ساله تلاش دارد تا خدمات متنوع و گسترده تحلیل های آماری را با بهترین کیفیت، هزینه معقول و زمان مناسب را به تمامی سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی جهت اجرای پروژه ها و پرسشنامه های ارائه نماید. سابفه تحلیل های آماری توسط گروه علمی آسان مقاله نشان دهنده توانمندی بالای متخصصین آماری این گروه و رضایت بالای مشتریان می باشد. هدف اصلی واحد تحلیل های آماری موسسه عبارتند از: آموزش، مشاوره تلفنی و حضوری، انجام تحلیل های آماری و ارایه خروجی نرم افزار در قالب فایل WORD به سازمان های دولتی و خصوصی در سطوح و کیفیت عالی است.

  گروه علمی آسان مقاله افتخار ارائه خدمات زیر را به سازمان های دولتی و خصوصی کشور است:

  1. برگزاری دوره های خصوصی، نیمه خصوصی و گروهی آموزش آمار و نرم افزارهای تحلیل های آماری در سازمان های دولتی و خصوصی
  2. مشاوره آماری (تلفنی یا حضوری) در زمینه طراحی انواع پرسشنامه ها مانند پرسشنامه رضایت شغلی؛ پرسشنامه تعهد سازمانی و … و اجرای آنها
  3. انجام انواع مختلف تحلیل های آماری پروژه های تعریف شده در سازمان ها مانند:
  تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل مسیر، مدل معادلات ساختاری SEM، تحلیل مولفه های اصلی PCA، با استفاده از نرم افزارهای LISREL لیزرل، نرم افزار AMOS، نرم افزار Smart PLS
  تعیین حجم نمونه با استفاده از روش های مختلف مانند فرمول كوكران و جدول مورگان، ترسیم انواع نمودارهای آماری و آمار توصیفی داده ها، محاسبه پایایی پرسشنامه با استفاده از روش های مختلف مانند آلفای کرونباخ، تعیین و محاسبات مربوطبه روایی و پایایی داده های پرسشنامه ها
  آزمون های پارامتریک تحلیل واریانس ANOVA، آزمون های تعقیبی شفه و LSD
  آزمون همبستگی Correlation مانند اسپریمن، کندال
  آزمون کای دو یا خی دو Chi-Square جهت استقلال متغیرها
  آزمون نرمال بوده داده ها با استفاده از روش کلموگروف-اسمیرنوف K-S Test، آزمون یومان ویتنی Mann _Whitney جهت تفاوت بین دو گروه مستقل (جایگزین آزمون T مستقل در SPSS)، آزمون ویلکاکسونWilcoxon (ارزیابی همانندی دو نمونه وابسته با مقیاس رتبه‌ای و جانشین متناظر با آزمون t دو نمونه‌ای وابسته‌ا)؛ آزمون فریدمن Friedman (آزمون ناپارامتریک برای مقایسه چند گروه؛ تحلیل واریانس دو طرفه به روش رتبه‌بندی)؛ آزمون دو جمله ای Binomial (آزمون نسبت)؛ آزمون کروسکال-والیس  Kruskal–Wallis(جانشین آزمون F در تحلیل ناپارمتریک)
  تحلیل رگرسیون؛ آزمون هم خطی در رگرسیون multicolinearity؛ آزمون دوربین واتسون در رگرسیون durbin-watson؛ نرمال بودن خطاها در رگرسیون، رگرسیون خطی، رگرسیون چندگانه؛ رگسیون لجستیک، رگرسیون گام به گام
  تحلیل خوشه بندی Clustering؛ بخش بندی بازار بر اساس RFA
  تحلیل تشخیصی Discriminant Analysis
  ضریب همبستگی کانونی
  پیش بینی به روش شبکه های عصبی ANN؛ شبکه های عصبی فازی تطبیقی ANFIS؛ پیش بینی به روش سری زمانی Time Series
  تصمیم گیری چندمعیاره به روش های AHP با استفاده از نرم افزار Expert Choice؛ تحلیل ANP با استفاده از نرم افزار Super Decision؛ تحلیل روش های TOPSIS، آنتروپی؛ دیمیتل فازی DEMATEL، ویکور فازی VIKOR، الکتر فازی Electree، پرامته PROMETHEE با استفاده از نرم افزار GAIA؛ TOPSIS فازی سلسله مراتبی؛ کدینگ روش ها در نرم افزار MATLAB یا اکسل در شرایط فازی؛
  ارزیابی عملکرد به روش DEA و DEA فازی (کدینگ در نرم افزار GAMS و یا LINGO)
  شبیه سازی به روش مونت کارلو Mont Carlo

  انجام تحلیل های آماری با استفاده از انواع مختلف نرم افزارها در سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی

  انجام شبیه سازی با SPSS
  انجام شبیه سازی با LISREL
  انجام شبیه سازی با AMOS
  انجام شبیه سازی با R
  انجام شبیه سازی با EVIEWS
  انجام شبیه سازی به روش PLS
  انجام شبیه سازی با MINTAB
  انجام شبیه سازی با SPLUS
  انجام شبیه سازی با STATISTICA
  انجام شبیه سازی با MATLAB
  انجام شبیه سازی با نرم افزار ARENA
  انجام شبیه سازی با VISUALPLS
  انجام شبیه سازی با SMART PLS
  انجام شبیه سازی با GRAPHPLS
  انجام شبیه سازی با
  انجام تحلیل با LINGO
  DEA SOLVER
  انجام تحلیل با GAMS
  انجام شبیه سازی با EXPERT CHOICE
  انجام شبیه سازی با Super Decision
  انجام شبیه سازی با GAIA
  بهینه سازی روش های فراابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک GA، بهینه سازی انبوه ذرات PSO، شبیه سازی تبرید SA، الگوریتم رقابت استعماری ICA؛ الگوریتم مورچگان، و کدینگ آنها در نرم افزار MATLAB

  آسان مقاله بزرگترین سامانه اکسپت مقاله در ایران

  ایزی تز بزرگترین مرکز مشاوره انجام رساله دکتری در ایران

  پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه

  تلفن مشاوره پایان نامه : 09199631325

  تلفن مشاوره مقاله : 09353132500

  آسان مقاله
  برای مشاوره 24 ساعته کلیک کنید...