بحث و نتیجه گیری مقاله علمی

سپتامبر 09, 2019 (0) نظر , ,

بحث و نتیجه گیری مقاله علمی

بحث و نتیجه گیری مقاله علمی

بحث و نتیجه گیری مقاله علمی

از جمله بحث های چالش بر انگیز مقاله نوشتن نتیجه گیری مقاله علمی است و همچنین بحث در رابطه با آن که بعد از نوشتن تحقیق و در مرحله آخر انجام میشود بحثی که میتواند اهمیت پروژه را مشخص کند. نگارش این بخش بسیار حائز  اهمیت است چرا که باید تمامی  نکات مهم جمع آوری شود و مطالبی که ارزش آن ها در مقاله از همه بیشتر است باید گرداوری شود.

متن بخش بحث و نتیجه گیری مقاله

این بخش شامل باز گویی دوباره اهداف از نوشتن مقاله میشود که در زبان انگلیسی به صورت زیر بیان میشود .

….The present study was conducted to investigate the relationship between

و عبارت‌هایی مانند “پژوهش حاضر با هدف بررسی…”  در مقالات فارسی استفاده میشود .

و همچنین مواردی مانند موارد زیر در نتیجه باید مورد بحث قرار گیرد.

یافته‌ها: از جدول ها یا نمودارها برای بیان نتایج استفاده می‌شود که باید بر اساس ترتیبی که در متن اصلی مقاله ذکرشده‌اند، شماره‌گذاری شوند؛ همچنین آماره‌های آزمون و مقادیر P-value در این بخش تفسیر می‌شود. نتیجه ها معمولا با عبارت‌ یا عباراتی نظیر  ” …The first finding from the study was that ” گفته می‌شود.
مقایسه با مطالعات قبلی: باید در این قسمت گفته شود که آیا این پژوهش در رابطه با مقاله قبلی است یا خیر و از عبارتی مانند …A comparison of our results with previous studies showed that  برای مقایسه استفاده می‌شود.

مطب پیشنهادی :
موضوع پروژه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی | آبخیزداری

محدودیت‌های مقاله: بسیاری از محققان از این موضوع خودداری می‌کنند زیرا احساس می‌کنند با این کار نقاط ضعف تحقیق برای سردبیر مجله برجسته‌تر می‌شود؛ اما نوشتن این بخش در واقع تأثیر مثبتی بر روی مقاله شما می‌گذارد زیرا مشخص می‌کند که شما درک عمیق از موضوع خود و همه جوانب آن دارید. محدودیت‌های مطالعه به طور مختصر در این بخش بیان می‌شود.

…The limitations of the present study includes

پیشنهادات آتی: در این بخش جنبه‌هایی از موضوع مقاله که هنوز بررسی نشده و ایده خوبی برای تحقیقات آینده هستند بیان می‌شود.

مطب پیشنهادی :
نوشتن مقاله کنفرانسی مهندسی ایمنی + نوشتن مقاله علمی و پژوهشی مهندسی ایمنی

نتیجه گیری مقاله علمی بحثی است که میتواند یک مقاله را کامل کند.

 

 

آسان مقاله بزرگترین سامانه اکسپت مقاله در ایران

ایزی تز بزرگترین مرکز مشاوره انجام رساله دکتری در ایران

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه

تلفن مشاوره پایان نامه : 09199631325

تلفن مشاوره مقاله : 09353132500

 

 

 

 

 

نظر (0)نظر ارسال کنید

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.