لیست مجلات با ایمپکت فاکتور بالا در سال 1400 و 2021

ژوئن 28, 2021 (0) نظر , , , , , , , , ,

لیست مجلات با ایمپکت فاکتور بالا در سال 1400 و 2021

لیست مجلات با ایمپکت فاکتور بالا در سال 1400 و 2021

لیست مجلات با ایمپکت فاکتور بالا در سال 1400 و 2021 :

همانطور که به طور کامل در مقاله مربوط به ایمپکت فاکتور بیان شده است، از پارامتر ایمپکت فاکتور برای رتبه‌بندی مجلات علمی و آکادمیک استفاده می‌شود. البته ایمپکت فاکتور به تنهایی برای این رتبه‌بندی کافی نیست ولی می‌تواند دیدگاه خوبی از اهمیت و تاثیر مجله مورد نظر، ارائه دهد. در این مطلب می‌خواهیم با برترین مجلات با ایمپکت فاکتور بالا از حوزه‌های مختلف علمی آشنا شویم.

لیست مجلات با ایمپکت فاکتور بالا

در فهرست زیر، لیستی از مجلات با ایمپکت فاکتور بالا را می‌بینید که به ترتیب از بالاترین ایمپکت فاکتور مرتب شده‌اند.

Rank Journal Impact Factor
1 The New England Journal of Medicine 72.406
2 Chemical Reviews 47.928
3 (Lancet (London, England 47.831
4 Nature Reviews. Molecular Cell Biology 46.602
5 JAMA – Journal of the American Medical Association 44.405
6 Nature Biotechnology 41.667
7 Nature 40.137
8 Nature Reviews Immunology 39.932
9 Nature Materials 39.737
10 Nature Nanotechnology 38.986
11 Chemical Society Reviews 38.618
12 (.Science (New York, N.Y 37.205
13 Nature Reviews Cancer 37.147
14 Cell 30.41
15 Nature Medicine 29.886
16 Nature Reviews. Neuroscience 28.88
17 Nature Genetics 27.959
18 Nature Reviews. Microbiology 26.819
19 Nature Methods 25.062
20 Immunity 22.845
21 Accounts of Chemical Research 20.268
22 Journal of the American College of Cardiology 19.896
23 Advanced Materials 19.791
24 Gastroenterology 18.392
25 Cell Metabolism 18.164
26 Nature Neuroscience 17.839
27 Progress in Energy and Combustion Science 17.382
28 Molecular Cell 14.714
29 Circulation Research 13.965
30 ACS Nano 13.942
31 Journal of the American Chemical Society 13.858
32 Annual Review of Medicine 13.609
33 Trends in Immunology 13.287
34 (.Hepatology (Baltimore, Md 13.246
35 Molecular Psychiatry 13.204
36 American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 13.204
37 Blood 13.164
38 Journal of Allergy and Clinical Immunology 13.081
39 Annual Review of Pharmacology and Toxicology 12.877
40 Annual Review of Entomology 12.867
41 Trends in Pharmacological Sciences 12.797
42 The Journal of Clinical Investigation 12.784
43 Nano Letters 12.712
44 Journal of the National Cancer Institute 12.589
45 Reviews of Geophysics 12.34
46 Acta Neuropathologica 12.213
47 FEMS Microbiology Reviews 12.198
48 (Angewandte Chemie (International ed. in English 11.994
49 Trends in Plant Science 11.911
50 PLoS Medicine 11.862
51 Leukemia 11.702
52 Trends in Biotechnology 11.126
53 Annual Review of Physiology 11.115
54 Trends in Microbiology 11.02
55 Trends in Endocrinology and Metabolism 10.893
56 Progress in Lipid Research 10.583
57 Annual Review of Public Health 10.228
58 Nucleic Acids Research 10.162
مطب پیشنهادی :
فیپای الکترونیکی چیست؟ | فیپا چیست؟

معرفی سه ژورنال برتر از لیست مجلات با ایمپکت فاکتور بالا

برترین مجلات با ایمپکت فاکتور بالا : ژورنال New England Journal of Medicine

ژورنال New England Journal of Medicine توسط Massachusetts Medical Society، در کشور ایالات متحده و از سال ۱۸۱۲ به صورت هفتگی در حال چاپ می‌باشد. نمودار تغییرات پارامتر ایمپکت فاکتور برای این مجله در طول سال‌های 2007 تا 2016 در شکل زیر نشان داده شده است. در چند سال اخیر این مجله در اغلب اوقات در لیست برترین مجلات با ایمپکت فاکتور بالا قرار داشته است. همانطور که در شکل دیده می‌شود هم ایمپکت فاکتور این مجله در طول دوره ده ساله همواره بالاتر از ۴۵ بوده است و در سال ۲۰۱۶ نیز به رقم بسیار بالای ۷۲/۴ رسیده است. اطلاعات کامل این مجله را می توانید در صفحه مجله در ژورنال هاب ببینید.

برترین مجلات با ایمپکت فاکتور بالا : ژورنال Chemical Reviews

ژورنال Chemical Reviews توسط American Chemical Society و در کشور ایالات متحده چاپ می‌شود. اولین شماره این ژورنال در سال ۱۹۲۴ چاپ شده است و از آن زمان به صورت هر دو هفته در حال چاپ است. نمودار تغییرات پارامتر ایمپکت فاکتور مجله Chemical Reviews از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که در این شکل دیده می شود، مقدار ایمپکت فاکتور این مجله در سال ۲۰۱۶ به رقم بسیار بالای ۴۷/۹۲۸ رسیده و این مجله را در لیست برترین مجلات با ایمپکت فاکتور بالا قرار داده است. اطلاعات کامل این مجله را می‌توانید در صفحه مجله در ژورنال هاب ببینید.

مطب پیشنهادی :
مقالات کنفرانسی و مقالات ژورنالی | تفاوت مقالات کنفرانسی و مقالات ژورنالی در چیست ؟

برترین مجلات با ایمپکت فاکتور بالا : ژورنال The Lancet

این ژورنال توسط The Lancet Publishing Group و در کشور انگلستان چاپ می‌شود. اولین شماره این مجله در سال ۱۸۲۳ چاپ شده است و در حال حاضر نیز به صورت هفتگی در حال چاپ است. نمودار تغییرات ایمپکت فاکتور مجله Lancet از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که در این شکل دیده می‌شود، مقدار ایمپکت فاکتور این ژورنال تقریبا همه ساله در حال رشد بوده است و در سال ۲۰۱۶ نیز به مقدار بسیار بالای ۴۷/۸۳۱ رسیده است. اطلاعات کامل این مجله را می توانید در صفحه مجله در ژورنال هاب ببینید.

ایزی تز برندی متفاوت با خدماتی متمایز در زمینه پایان نامه و مشاوره پایان نامه دکتری و …

با همکاری آسان مقاله برند اول مشاوره مقاله در ایران

مشاوره پایان نامه : 09199631325

مشاوره مقاله : 09353132500

نظر (0)نظر ارسال کنید

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.