موسسه نوشتن پایان نامه

موسسه نوشتن پایان نامه | بهترین موسسه نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری :

برای نوشتن پایان نامه در ابتدا باید به دنبال موضوعی باشید که تا الان درباره آن پژوهشی انجام نشده باشد . برای پیدا کردن چنین موضوعی علاوه بر سرچ های اینترنتی و کمک استاد راهنما ، می توانید از دغدغه های خود در رشته مورد مطالعه تان نیز استفاده کنید . پس از انتخاب موضوع ، نوبت به ارائه پروپوزال که خلاصه ای از مطالب پایان نامه است می رسد تا اساتید گروه آموزشی پس از مطالعه و آشنایی با موضوع و سوال های پژوهش ، آن را تایید نمایند .

پس از تایید پروپوزال خیلی از دانشجویان به دنبال این هستند که چگونه پایان نامه خود را بنویسند و یا در ابتدا از کجا شروع کنند ؟ همچنین برخی از دانشجویان اطلاعات کافی از ساختار و فصل بندی پایان نامه نداشته و نمی دانند در هر فصل چه مطالبی را باید ارائه داد . به همین دلیل ما در ادامه مقاله سعی داریم دانشجویان را با فصل بندی و نحوه نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد آشنا کنیم .

فصل بندی پایان نامه کارشناسی ارشد

فصل های پایان نامه به اجزای اصلی یک مقاله شباهت زیادی دارد اما از آن کامل تر است . پایان نامه ها پس از ارائه چکیده از پنج فصل مقدمه ، مرور ادبیات و پیشینه پژوهش ، روش تحقیق ، تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری تشکیل شده اند که در ادامه به توضیح هر یک از آن ها می پردازیم .

 چکیده :

چکیده خلاصه ای از جنبه های اصلی و مهم یک پایان نامه است که معمولا در یک پاراگراف 300 کلمه ای نوشته شده و بصورت متوالی از بخش هایی مانند هدف کلی ، مسئله تحقیق ، یافته های اصلی ، تجزیه و تحلیل و کلمات کلیدی تشکیل شده است . چکیده جزو فصل های پایان نامه محسوب نشده و قبل از فصل اول برای آشنایی مخاطبان با موضوع و یافته های پایان نامه ارائه می شود .

 فصل اول : مقدمه

همانطور که گفته شد هر فصل پایان نامه با مقدمه شروع می شود . یعنی حتی فصل اول را هم باید با یک مقدمه کوتاهی شروع کرد و سپس به طرح مسئله پرداخت . پس از توضیح چرایی انتخاب چنین موضوعی ، دانشجو می بایست ضرورت پرداختن به این موضوع را از ابعاد مختلف بررسی و کاربرد آن را در جهان واقعی شرح دهد . اهداف و فرضیه های تحقیق و همچنین شرح واژگان کلیدی نیز از اقدامات بعدی برای نوشتن این فصل است .

 فصل دوم : پیشینه پژوهش

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به پیشینه پژوهش است . یعنی نظریه متخصصان در این قسمت مفصلا توضیح داده می شود . توجه شود که نوع نگارش فصل دوم بسیار مهم است ، چرا که مطالب به هیچ وجه نباید کپی سایر کتاب ها و مقالات بوده و می بایست خلاصه ای از فهم دانشجو همراه با ذکر منابع در انتهای هر پاراگراف باشد .

 فصل سوم : روش تحقیق

فصل سوم مربوط به روش شناسی یا همان روش تحقیق (کمی و کیفی ) است که شیوه جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها را توضیح می دهد . در این قسمت جامعه آماری تحقیق ، نمونه ، روش نمونه گیری ، متغیر های تحقیق و ابزار اندازه گیری همراه با روایی و پایایی به منظور بسط دادن نتایج به دست آمده از پژوهش ارائه شده است .

 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم پایان نامه به یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و آن ها را در جداول و یا نمودارهای توصیفی به نمایش در می آورد . همچنین در این قسمت با استناد به اطلاعات به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها ، تایید یا رد هر فرضیه نیز بررسی می شود . دانشجویانی که می دانند مقاله چیست و چگونه نوشته می شود می توانند پس از دفاع ، با استفاده از اطلاعات فصل چهارم ، پایان نامه خود را در قالب مقاله ای نیز نوشته و منتشر کنند .

 فصل پنجم : نتیجه گیری

معمولا در قسمت نتیجه گیری خلاصه ای از چهار فصل گذشته و اقدامات انجام شده برای رسیدن به اهداف پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و در آخر یافته های موافق و مخالف پژوهش سال های گذشته نیز ارائه می شود .

بهترین موسسه نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

 

آسان مقاله بزرگترین سامانه اکسپت مقاله در ایران

ایزی تز بزرگترین مرکز مشاوره انجام رساله دکتری در ایران

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه

تلفن مشاوره پایان نامه : 09199631325

تلفن مشاوره مقاله : 09353132500

 

 

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.