اعتبار مجلات داخلی tag | مشاوره انجام و اکسپت مقاله | آسان مقاله

شاخص‌های ارزیابی اعتبار مجلات و مقالات

سپتامبر 09, 2019 (0) نظر , , , , , , , , , ,

شاخص‌های ارزیابی اعتبار مجلات و مقالات

انواع شاخص‌های ارزیابی اعتبار مجلات و مقالات شاخص‌های ارزیابی اعتبار مجلات و مقالات | شاخص‌های ارزیابی اعتبار مجلات و مقالات : Impact Factor (محاسبه توسط ISI) SNIP (محاسبه توسط Scopus) IPP (محاسبه توسط Scopus) SJR (محاسبه توسط Scopus) JIF (محاسبه توسط ISI) JRK (محاسبه توسط ISI) ضریب تأثیر (Impact Factor) شاخصی است کمی برای ارزیابی، مقایسه، و […]

اطلاعات بیشتر