نحوه بدست آوردن Q در JCR | رتبه بندی مجلات بر اساس نمره Q یا Quartile Score

دسامبر 10, 2020 (0) نظر , , , ,

نحوه بدست آوردن Q در JCR | رتبه بندی مجلات بر اساس نمره Q یا Quartile Score

نحوه بدست آوردن Q در JCR نحوه بدست آوردن Q در JCR | رتبه بندی مجلات بر اساس نمره Q یا Quartile Score : برای رتبه بندی مجلات بر اساس نمره Q یا Quartile Score می توان از طریق دو پایگاه SJR و JCR اقدام کرد که بر اساس آن، مجلات به چهار گروه Q1 […]

اطلاعات بیشتر