تاخیر در پاسخ مجله به مقاله سابمیت شده tag | مشاوره انجام و اکسپت مقاله | آسان مقاله

تاخیر در پاسخ مجله به مقاله سابمیت شده

سپتامبر 09, 2019 (0) نظر

تاخیر در پاسخ مجله به مقاله سابمیت شده

تاخیر در پاسخ مجله به مقاله سابمیت شده تاخیر در پاسخ مجله به مقاله سابمیت شده نمونه مثال از نامه یاداوری به مجله در صورت سابمیت مقاله برای اکسپت و چاپ آن و عدم پاسخ گویی مجله و گذشت بیش از چندین ماه از این موضوع چه باید کرد؟ اکثر محققین اماتور در این موارد […]

اطلاعات بیشتر