مجلات ISI ایمپکت دار کدامند ؟ و انواع مجلات ISI ایمپکت دار (IF) و بدون ایمپکت

دسامبر 10, 2020 (0) نظر ,

مجلات ISI ایمپکت دار کدامند ؟ و انواع مجلات ISI ایمپکت دار (IF) و بدون ایمپکت

انواع مجلات ISI ایمپکت دار (IF) و بدون ایمپکت مجلات ISI ایمپکت دار کدامند ؟ و انواع مجلات ISI ایمپکت دار (IF) و بدون ایمپکت آسان مقاله: مجلات ISI بر اساس اینکه دارای ضریب نفوذ یا ایمپکت فاکتور باشند یا نه، به دو گروه تقسیم می شوند که مجلات ایمپکت دار جز مجلات (JCR) می […]

اطلاعات بیشتر
error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.