ویژگی های یک مقاله isi

سپتامبر 09, 2019 (0) نظر , , , , , , , , , ,

ویژگی های یک مقاله isi

ویژگی های یک مقاله isi ویژگی های یک مقاله isi : هر مقاله ای که در موسسه ISI  به چاپ میرسد بایستی دارای مشخصات خاصی باشد که در زیر به اختصار توضیح داده میشود: 1.عنوان مقاله: عنوان مقاله ISI بایستی سلیس، کوتاه و دارای کلمات کلیدی پژوهشی و کاربردی باشد. عناوینی که طولانی بوده و […]

اطلاعات بیشتر