انجام مقاله ISC جغرافیا | انجام نگارش پذیرش و چاپ مقاله ISC رشته جغرافیا

ژانویه 08, 2024 (0) نظر , , , , , , , ,

انجام مقاله ISC جغرافیا | انجام نگارش پذیرش و چاپ مقاله ISC رشته جغرافیا | تلفن های مشاوره و تماس : 09199631325 و 09353132500 می باشد.

انجام مقاله ISC روانشناسی | انجام نگارش پذیرش و چاپ مقاله ISC رشته روانشناسی

انجام مقاله ISC روانشناسی | انجام نگارش پذیرش و چاپ مقاله ISC رشته روانشناسی

روانشناسیی آب‌ها، روانشناسیی خاک‌ها، روانشناسیی زیستی، آب و هوای ایران، ژئومورفولوژی ایران، منابع و مسائل آب ایران، اصول و روش‌های برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، مبانی روانشناسیی جمعیت، مبانی روانشناسیی روستایی، مبانی روانشناسیی اقتصادی: کشاورزی، مبانی روانشناسیی اقتصادی: صنعت، حمل و نقل و انرژی، روانشناسیی سیاسی، مبانی روانشناسیی شهری، روانشناسیی کوچ‌نشینی، پژوهش میدانی در روانشناسی (روش تحقیق عملی)، زمین در فضا، ریاضیات، آمار و احتمالات ۱ و ۲، منابع و مآخذ روانشناسیی ایران، فلسفه روانشناسی و روانشناسیی کاربردی، تاریخ علم روانشناسی، کارتوگرافی(نقشه کشی)، نقشه برداری (نظری و عملی)، نقشه‌خوانی، روش تحقیق: نظری، اصول سنجش از دور، کاربرد عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای در روانشناسی، کاربرد آمار در روانشناسی، کامپیوتر در روانشناسی، مبانی علم روانشناسی، زمین‌شناسی برای روانشناسی، مبانی اقلیم‌شناسی، آب و هوای کره زمین، مبانی ژئومورفولوژی: ۱ ساختمانی، مبانی ژئومورفولوژی:۱ دینامیک

شاخه روانشناسیی طبیعی

روانشناسیی طبیعی علمی است که محیط طبیعی و تاثیر عوامل و عناصر محیطی بر زندگی و فعالیت انسان را مطالعه می‌کند. این علم در مقطع کارشناسی شامل دو گرایش ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی است.

  • گرایش ژئومورفولوژی:  ژئومورفولوژی بیشتر به پدیده‌های سطح زمین توجه دارد یعنی، ریخت یا چهره زمین را مطالعه می‌کند. به همین دلیل این علم ارتباط نزدیکی با زمین‌شناسی دارد و تحت تاثیر یافته‌های علم زمین‌شناسی است زیرا ریخت یا شکل ظاهری زمین، تبلور اتفاقات درون زمین است. البته زمین‌شناسی بیشتر به اعماق و لایه‌های درونی زمین می‌پردازد اما ژئومورفولوژی فرآیندهای بیرونی یا سطحی زمین را مطالعه می‌کند.
  • گرایش آب و هواشناسی( اقلیم):   رشته آب و هواشناسی فرآیندهای حاکم در داخل جو از جمله انرژی و توزیع آن در سطح سیاره زمین، حرکات جو و قانون‌مندی‌های حاکم بر این حرکات و تاثیر این فعالیت‌ها بر روی زیست و فعالیت انسان‌ها، جانداران و محیط بی‌جان سیاره زمین را مطالعه می‌کند. این گرایش بیشتر مسائل آب و هوا و تاثیر عناصر و عوالم اقلیمی در فعالیت انسان و مسائل بهره‌برداری از زمین مثل کشاورزی مطرح می‌شود.

 دروس اصلی مشترک بین گرایش‌های روانشناسیی طبیعی عبارتند از: روانشناسیی قاره‌ها، روانشناسیی کوارترنر، زمین‌شناسی ایران، مسائل روانشناسییی مناطق خشک ایران، حفاظت خاک، جنگل ومرتع و مسائل آن در ایران، روانشناسیی ناحیه‌ای ایران، متون روانشناسیی طبیعی به زبان خارجی، روانشناسیی انسانی ایران (۱): (جمعیت- اقتصادی)، روانشناسیی انسانی ایران (۲): (شهری – روستایی)، نقشه‌برداری تکمیلی، مبانی محیط زیست، ژئومورفولوژی اقلیمی، کاربرد روانشناسیی طبیعی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، (با تاکید بر ایران)

Click here to preview your posts with PRO themes ››

شاخه کارتوگرافی

کارتوگرافی هنر، علم و فن تهیه انواع نقشه برای استفاده در ساختار اقتصادی، فرهنگی، دفاع ملی، روابط بین‌الملل، تعلیم و تربیت، جهان‌گردی و موارد متنوع دیگر است. یعنی یک جغرافی‌دان به یاری نقشه اطلاعات دقیقی درباره موقعیت‌ها و پراکندگی‌ها به دست می‌آورد. با توجه به این که نقشه‌های متعددی وجود دارد، تهیه یک نقشه نیاز به مهارتی خاص دارد که این مهارت را دانشجوی رشته کارتوگرافی به دست می‌آورد.

  • دروس پایه و اصلی:  ریاضیات، سنجش از راه دور، ژئومورفولوژی ایران، روانشناسیی آب‌های ایران، منابع و مآخذ روانشناسیی ایران، متون روانشناسییی به زبان خارجی، روانشناسیی خاک‌ها، روانشناسیی نظامی ایران، مبانی روانشناسیی سیاسی، فلسفه روانشناسی، زمین در فضا، زمین‌شناسی برای روانشناسی، مبانی آب و هواشناسی، روانشناسیی آب‌ها، ژئومورفولوژی عمومی، روانشناسیی زیستی، کاربرد آمار در روانشناسی، روانشناسیی اقتصاد عمومی، روانشناسیی جمعیت، روانشناسیی روستایی (عمومی و ایران)، روانشناسیی شهری (عمومی و ایران)
  • دروس تخصصی:   آمار و احتمالات، کامپیوتر، فیزیک نور، کلیات روانشناسیی جهان، تئوری خطاها، فتوگرامتری، تفسیر عکس، هیدروگرافی، نقشه‌برداری، کارتوگرافی ریاضی، کارتوگرافی موضوعی، عکاسی و فن چاپ، روانشناسی، اردو نقشه‌برداری هیدروگرافی، پروژه کارتوگرافی، کارتوگرافی کامپیوتری، روانشناسیی خلیج فارس، ژئودزی عمومی، نجوم ژئودزی، کارتوگرافی
  • انجام مقاله ISC روانشناسی | انجام نگارش پذیرش و چاپ مقاله ISC رشته روانشناسی

شاخه روانشناسیی انسانی

روانشناسیی انسانی به عنوان یکی از شاخه‌های مهم علوم روانشناسی در دو گرایش روانشناسیی شهری و روستایی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشورمان ارائه می‌شود.

  • گرایش روانشناسیی شهری:   روانشناسیی شهری به مطالعه مسائل مهمی از جمله گسترش شهرها، مسائل اقتصادی و جمعیتی شهرها و همچنین بحث روز روانشناسیی شهری یعنی توریسم می‌پردازد. بررسی نحوه اشغال فضا، نوع تمرکز و پراکندگی مشاغل نیز در یک شهر و همچنین چگونگی جابه‌جایی از محل کار به سکونت، ارتباط شغل و مسکن و تاثیرات متقابل و چند جانبه‌ای که میان این متغییرها برقرار است، در روانشناسیی اجتماعی شهرها بررسی می‌شود.  دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:  اقتصاد شهری، شهرها و شهرک‌های جدید، روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران، اصول و روش‌های برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی شهری در ایران، کارگاه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای (روش تهیه تفسیر طرح‌های شهری و منطقه‌ای)، پایان‌نامه.
  • گرایش روانشناسیی روستایی: این گرایش به بررسی رابطه شهر و روستا، برنامه‌ریزی و توسعه روستایی، نوسازی و آینده روستاها، روستاهای آینده، علل و عوامل مهاجرت روستانشینان، بهداشت و اوقات فراغت روستاییان، حفظ محیط زیست، نحوه حمل و نقل، کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی روستاها می‌پردازد.  دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:  اصول و روش‌های برنامه‌ریزی روستایی، اقتصاد روستایی، روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران، برنامه‌ریزی روستایی در ایران، کارگاه برنامه‌ریزی روستایی: (روش تهیه و تفسیر طرح‌های روستایی)، پایان‌نامه.
  • گرایش روانشناسی و برنامه‌ریزی شهری:   گرایش روانشناسی و برنامه‌ریزی شهری تلاش می‌کند تا با توجه به عوامل انسانی و طبیعی موجود در هر شهر، برای مسائل جمعیتی، اقتصادی، زیست‌محیطی آن برنامه‌ای بیندیشد تا مطابق آن مهندسان معمار، عمران، سازه و تاسیسات، بخش‌های مختلف شهر را طراحی و یا مشکلات شهر را حل کنند.

Click here to preview your posts with PRO themes ››

انجام مقاله ISC روانشناسی | انجام نگارش پذیرش و چاپ مقاله ISC رشته روانشناسی

ایزی تز برندی متفاوت با خدماتی متمایز در زمینه پایان نامه و مشاوره پایان نامه دکتری و …

با همکاری آسان مقاله برند اول مشاوره مقاله در ایران

تلفن های مشاوره و تماس : 09199631325 و 09353132500 می باشد.

نظر (0)نظر ارسال کنید

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.