انجام پایان نامه داروسازی و مشاوره انجام پایان نامه داروسازی

ژوئن 11, 2021 (0) نظر , , , , , , , , ,

انجام پایان نامه داروسازی و مشاوره انجام پایان نامه داروسازی

انجام پایان نامه داروسازی و مشاوره انجام پایان نامه داروسازی

انجام پایان نامه داروسازی و مشاوره انجام پایان نامه داروسازی :

مقدمه :

بسياري از مردم و از جمله تعداد قابل توجهي از داوطلبان آزمون سراسري شناخت صحيحي از رشته داروسازی ندارند. آنها نمي‌دانند که شغل فارغ‌التحصيل داروسازی، دارو فروشي نيست و حتي هدف اين رشته نيز فقط تربيت داروساز نمي‌باشد. چرا که داروسازی تنها يکي از تخصص‌هاي فارغ‌التحصيل اين رشته است.

بايد دانست که در علم‌ پزشکي‌ براي‌ مداواي‌ يک‌ بيمار، روش‌هاي‌ متعددي‌ از جمله‌ دارو درماني‌، جراحي‌ و روان‌ درماني‌ وجود دارد که‌ در اين‌ ميان‌ دارو درماني‌ به‌ عنوان‌ متداول‌ترين‌ شيوه‌ در تمام‌ دنيا شايع‌ است و رشته‌ داروسازی، رشته‌اي‌ است‌ که‌ در همين‌ زمينه‌ با بيماران‌ و مردم‌ مرتبط‌ مي‌گردد.

همچنين‌ يک‌ داروساز در صورت‌ ناموفق‌ بودن‌ رژيم‌ دارو درماني‌ بايد علل‌ عدم‌ موفقيت‌ را بررسي‌ کند. از همين‌ رو مي‌توان‌ گفت‌ رشته‌ داروسازی بخشي‌ از علوم‌ پزشکي‌ است‌ که‌ در رابطه‌ با توليد و ساخت‌ دارو، بررسي‌ وضعيت‌ دارو در بدن‌ انسان‌ و موجودات‌ زنده‌ و ميزان‌ تأثير دارو در سلامت‌ جامعه‌ و کم‌ کردن‌ بحران‌هاي‌ بيماري‌زا نقش‌ ايفا مي‌کند. به‌ عبارت‌ ديگر رشته‌ داروسازی به‌ شناخت‌ ماده‌ مؤثر، فرموله‌ کردن‌ اين‌ ماده‌ (تبديل‌ ماده‌ مؤثر به‌ فرمي‌ که‌ قابل‌ مصرف‌ براي‌ بيمار باشد مثل‌ قرص‌، کپسول‌، شربت‌ يا استفاده‌ از روش‌هاي‌ تزريقي‌) و بررسي‌ اثرات‌ دارو بر بدن‌ بيمار مي‌پردازد.

شايد جالب باشد که بدانيد حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد علت ناموفق شيوه مداواي يک بيمار، به دارو مربوط مي‌شود؛ يعني کيفيت دارو، انتخاب نوع‌دارو و نحوه استفاده از دارو (اين که بيمار دارو را با چه مواد غذايي يا دارو‌هاي ديگر استفاده کرده است) مي‌تواند اثر دارو را تضعيف کند. و اين وظيفه يک داروساز است که علت را تشخيص دهد و در اين زمينه پزشک معالج را راهنمايي کند.

تعریف :

داروسازی تلفيقي‌ از علوم‌ پايه‌ و باليني‌ است‌ و به‌ همين‌ دليل‌ توانمندي‌ در دروس‌ فيزيک‌، شيمي‌ و زيست‌شناسي‌ براي‌ اين‌ رشته‌ ضروري‌ است‌. همچنين‌ دانشجوي‌ اين‌ رشته‌ براي‌ ارائه‌ خدمات‌ به‌ بيماران‌ بايد بتواند با افراد به درستي‌ ارتباط‌ برقرار کرده‌ و خوب‌ صحبت‌ کند و در ضمن‌ فردي‌سخت‌کوش‌ و جدي‌ باشد چون‌ دروس‌ اين‌ رشته‌ بسيار فراگير و متنوع‌ بوده‌ و هم‌ جنبه‌ حفظي‌ و هم‌ جنبه‌ تحليلي‌ دارد و در نتيجه‌ به‌ همت‌ و تلاش‌ قابل‌ توجه‌ نيازمند است‌.

حدود ۹۰ درصد فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ جذب‌ بازار کار مي‌شوند که‌ از اين‌ ميان‌ بيش‌ از ۸۰ درصد جذب‌ داروخانه‌ها و مابقي‌ در صنايع‌ داروسازی‌ (صنعت‌ ساخت‌ و کنترل‌ دارو) و کارخانه‌هاي‌ آرايشي‌ ـ بهداشتي‌ مشغول‌ به‌ کار مي‌شوند يا در کارهاي‌ اجرايي‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکي‌ فعاليت‌ مي‌کنند. از سوي‌ ديگر در حال‌ حاضر حدود ۹۷ درصد داروهاي‌ مورد نياز کشور (از نظر عددي‌) در کارخانه‌هاي‌ متعدد داروسازی‌ داخل‌ کشور ساخته‌ مي‌شود و بدون‌ شک‌ اين کارخانه‌ها به‌ کارشناسان‌ داروسازی نياز دارند. اين‌ در حالي‌ است‌ که‌ اکثر کارخانه‌هاي‌ داروسازی‌ کشور داراي‌ واحدي‌ به‌ نام‌ واحد تحقيقات‌ هستند و امکان‌ فعاليت‌هاي‌ تحقيقاتي‌ براي‌ فارغ‌التحصيلان‌ علاقه‌مند مهيا است.

درس‌هاي‌ رشته داروسازی در طول‌ تحصيل‌:

دروس‌ پايه‌: بيولوژي‌ نظري‌، فيزيک‌ نظري‌، رياضيات‌ پايه‌ و مقدمات‌ آمار، شيمي‌ عمومي‌، بيوشيمي‌، فيزيولوژي‌، شيمي‌ آلي‌، تشريح‌، اصول‌ خدمات‌ بهداشتي‌،آمار حياتي‌، شيمي‌ تجزيه‌، ميکروب‌شناسي‌ نظري‌ و عملي‌، انگل‌شناسي‌ و قارچ‌شناسي‌، ايمونولوژي‌، کمک‌هاي‌ اوليه‌، کامپيوتر.

دروس‌ تخصصي‌:

گياه‌شناسي‌ دارويي‌، اشکال‌ دارويي‌، تغذيه‌ و رژيم‌ درماني‌، مواد خوراکي‌ نظري‌، مديريت‌ در داروسازی، درمان‌شناسي‌، اطلاعات‌ دارويي‌، شيمي‌ دارويي‌، فارماکولوژي‌، مفردات‌ پزشکي‌، فرآورده‌هاي‌ دارويي‌ بيولوژيکي‌، فيزيکال‌ فارماسي‌، روش‌هاي‌ دستگاهي‌، سم‌شناسي‌، بيوفارماسي‌، داروسازی‌ صنعتي‌، کنترل‌ ميکروبي‌ دارويي‌، کارآموزي‌ صنعت‌، زبان‌ تخصصي‌، مقدمات‌ داروسازی‌، گياه‌شناسي‌ داروسازی‌، کارآموزي‌ داروخانه‌. (بيشتر درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌‌ همراه‌ با آزمايشگاه‌ ارائه‌ مي‌شود)

دانشگاه‌هاي پذيرنده رشته داروسازی:

دانشگاه‎هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ـ درماني اصفهان، اهواز، تبريز، تهران، شهيد بهشتي ـ تهران، شيراز، کرمان، کرمانشاه، مازندران ـ ساري، مشهد.

مقاطع تحصيلي: دکتراي حرفه‌اي

نام و تعريف رشته: رشته دکتراي عمومي داروسازی  Doctor of Pharmacy Pharm. D شاخه اي از علوم پزشکي است که به منظور رفع نيازهاي خدمات دارويي جامعه در سازمان هاي مرتبط با دارو تاسيس شده است.

تاريخچه رشته و پيشرفت هاي جديد:

با توجه به نياز بشر به درمان بيماري ها و همچنين پيشرفت علم شيمي و بيولوژي و همچنين ارتباط تنگا تنگ علوم مختلف و همچنين گشوده شدن عرصه براي ارائه روش هاي جديد درماني بااستفاده از دارو هاي جديدتر و موثر تر رشته داروسازی از ابتداي قرن بيستم به عنوان يک رشته مستقل مطرخ گرديد که اين امر در ايران با استقلال اين رشته از رشته پزشکي و تاسيس دانشکده داروسازی در سال ۱۳۱۳ در دانشگاه تهران محقق گرديد.

مطالب پیشنهادی با استاد علی کیان پور :
موضوع پایان نامه و رساله دکترا را چگونه انتخاب کنیم ؟

به مرور زمان و با توجه به نياز کشور به استفاده از خدمات داروسازان و همچنين احساس ضرورت بر تدوين برنامه هاي تحصيلي اين رشته، دانشکده هاي داروسازی ديگري در تبريز، اصفهان، مشهد، اهوازو سپس شهيد بهشتي، کرمان، شيراز، ساري و کرمانشاه تاسيس گرديد. همچنين برنامه رشته داروسازی به صورت مدون در سال ۱۳۶۱ توسط شوراي انقلاب فرهنگي ارائه که اين برنامه با کمي تغيير در سال ۱۳۶۷ بازنگري گرديده است. امروزه علاوه بر تاسيس دانشکده هاي داروسازی هر دانشکده به لحاظ رشد و تحولات عظيم علمي اقدام به تاسيس مراکز تحقيقاتي و همچنين با توجه به نياز جامعه به خدمات تخصصي تر اقدام به تاسيس و را ه اندازي رشته هاي تخصصي نموده است.

فلسفه تدوين برنامه (ارزشها و باورها):

حفظ سلامت انسان و محيط زندگي وي از حقوق اصلي او محسوب مي شود و در رشته داروسازی نيز با توجه به کاربردهاي تعيين کننده آن در تامين سلامت جامعه در راستاي تحقق عدالت اجتماعي، بر مد نظر گرفتن اين حق اساسي تاکيد مي شود . دانشمندان مسلمان و ايراني در شناخت محيط زندگي و داروها پيشقدم بوده اند و دراين برنامه بر روح حاکم بر فرهنگ غني ملي در زمينه هاي اقليم شناسي و جنبه هاي اخلاقي بخصوص اخلاق پزشکي تاکيد دارد.

همچنين از نيازهاي اساسي انسانها تمايل به رشد و تعالي است و انسانها فطرتا طالب شناخت بهتر خلقت هستند . لذا دراين برنامه بر افزودن اطلاعات، ايجاد نگرشهاي لازم و تقويت جنبه پژوهشگري و دستيابي به نهانهاي خلقت توجه مي شود و سعي مي گردد با بکار گيري شيوه هاي جديد و قديم تعليم و تربيت در جهت افزايش قدرت تفکر، استقلال، تصميم گيري و افزايش توان حرفه اي فراگيرندگان با توجه به نيازهاي جامعه و اولويت هاي ملي با بهره گيري از فراگيري مداوم گام برداشته شود.

رسالت (Mission):

ماموريت اصلي تربيت دانش آموختگاني است که مي توانند در نظام هاي بهداشتي و تامين سلامت و آموزشي، پژوهشي، برنامه ريزي و خدماتي مربوط به داروها انجام وظيفه کنند با تربيت اين نيروها تامين سلامتي پيشرفت خواهد داشت. همچنين با استفاده از متدها و تکنيک هاي جديد ساخت دارو و ارائه مشاوره به تشخيص درمان و پيشگيري از بيماري ها کمک مي شود. بطور کلي اين رشته بر خلاقيت، نوآوري، کارگروهي و اخلاق حرفه اي نيز تاکيد دارد.

چشم انداز (Vision):

در يک دنياي درحال تغيير و. تحول و پيشرفت، دانش آموخته داروسازی نقش موثر و کارآمدي در ارتقاي سطح علمي در مقطع آموزش و پژوهش و پاسخ گويي به نيازهاي در حال تحول خدمات بهداشتي جامعه را با همکاري ساير متخصصين گروه پزشکي خواهند داشت. اميد مي رود با اجراي موفق اين برنامه آموزشي سطح علمي در اين رشته ارتقا يافته و در حد استانداردهاي بين المللي باشد و کشور و جامعه را با پيشرفت هاي علمي دنيا هماهنگ نمايد. مطابق استانداردهاي بين المللي، دکتر داروساز بايد جايگاه هاي واقعي خود را در حلقه درمان جامعه کسب نمايد . لذا اميد مي رود که اين رشته بتواند لااقل در ده سال آينده جايگاه واقعي خود را از لحاظ رفع نيازهاي حرف وابسته در سطح ملي و حتي بين المللي کسب نمايد.

اهداف کلي (Aims):

از دانش آموختگان اين رشته انتظار مي رود اطلاعات عمومي کافي در جنبه هاي مختلف علوم دارويي داشته و نيازهاي جامعه را در اين ارتباط حل نمايد . اهداف کلي اين رشته عبارتند از :

الف- برآوردن نيازهاي عمومي آموزشي و پژوهشي براي فهم بهتر علم داروسازی وعوامل مرتبط با اين علم

ب- آشنايي با پژوهش هاي علمي و عملي در حيطه علوم دارويي

ج) افزايش مهارت ها و آگاهي ها در خصوص

– شناخت کامل خصوصيات داروهاي موجود در فارماکوپه دارويي

– توانايي اداره داروخانه هاي عمومي و تخصصي و راهنمايي بيماران و مشاوره پزشکان در استفاده درست از داروها

– ساخت داروها و مواد آرايشي بهداشتي در حد داروخانه

– ساخت داروها و مواد آرايشي بهداشتي در صنعت

– کنترل کمي و کيفي داروها و مواد غذايي و آرايش بهداشتي

– پيشگيري از سميت و عوارض جانبي داروها و اطلاع رساني داروها

– آشنايي با مراجع و رفرانس هاي داروسازی و علوم دارويي

مطالب پیشنهادی با استاد علی کیان پور :
پایان نامه تضمینی چیست | پایان نامه صفر تا صد

– توان شناخت و برنامه ريزي براي حل مسائل مرتبط با دارو و سلامت در سطح ملي

– فرهنگ ها و عقائد جوامع گوناگون

– امور پژوهشي و آموزشي محيط پيرامون خويش

– تحکيم اخلاق حرفه اي

نقش هاي دانش آموختگان رشته داروسازی عبارتند از :

 • خدماتی
 • مديريتي
 • مشاوره اي و آموزشي
 • پژوهشي

وظايف حرفه اي دانش آموختگان:

درنقش خدماتي مي توانند در:

 • داروخانه شهري به عنوان مسئول که بر حسن اجراي امور نسخه پيچي و راهنمايي متقاضيان خدمات دارويي نظارت دارد، ارائه خدمات نمايد.
 • داروخانه بيمارستاني به عنوان مسئول فني که بر حسن اجراي امور نسخه پيچي و تامين داروهاي بخش هاي مختلف بيمارستان و راهنمايي متقاضيان خدمات دارويي نظارت دارد، ارائه خدمت نمايند.

در نقش مشاوره اي و آموزشي مي توانند:

 • در داروخانه اعم از شهري و بيمارستاني در انتخاب و مصرف صحيح داروها به بيماران و پزشکان کمک نمايند
 • با ارائه اطلاعات صحيح به پزشک و بيمار باعث کاهش عوارض سمي و جانبي داروها گردد.

درنقش مديريتي مي توانند:

 • در سازمانها و موسسات دارويي به عنوان مدير فعاليت نمايد
 • در کليه امور مربوط به دارو اعم از ارتباط با کارخانه هاي داروسازی يا ديگر مراکز توليد دارو، و شبکه هاي بهداشتي در سطح اجرايي و نظارتي ارائه خدمات نمايند
 • در کارخانه هاي داروسازی بر ساخت و کنترل داروها به عنوان مسئول فني نظارت نمايند.

در نقش پژوهشي مي توانند:

 • با توجه به اهداف رشته، با مطالعه پيراموني در خصوص الگوي مصرف دارو و نوع بيماري ها منطقه فعاليت به افزايش سطح آگاهي پزشکان در آن منطقه مشخص کمک نمايد.
 • در بخش هاي پژوهشي شامل مراکز تحقيقاتي و همچنين تحقيق و توسعه کارخانه هاي داروسازی ارائه خدمات نمايد.

استراتژيهاي تدوين برنامه:

اين برنامه مبتني است براستراتژي تلفيقي (دانشجو يا استاد محوري بر حسب نوع درس و شرايط)، استفاده از فنون جديد يادگيري و ياددهي و پژوهش، آموزش در محيط کار واقعي، تحليل وظايف حرفه اي آينده شناخت علوم و ابزارها و تکنيک هاي تخصصي جديد.

همچنين در اين برنامه بر حسب شرايط از فنوني نظير کار و تمرين عملي در محيط آزمايشگاه و فيلد، کار در گروههاي کوچک، طرح و حل مسئله، شيوه هاي آموزشي Modular و خودآموزي، استفاده از کامپيوتر، سخنراني، ارائه سمينار و فعاليت هاي آموزشي نظري توسط فراگيرنده demonstration و evidence based approachکه بيشتر در بخش آموزشهاي باليني و کارورزي ها بکار مي رود استفاده خواهد شد.

شرايط و نحوه پذيرش دانشجو:

پذيرش دانشجو از طريق آزمون سراسري و به صورت متمرکز خواهد بود

رشته هاي مشابه رشته داروسازی در خارج از کشور:

اين رشته در مقاطع مختلف اعم از ليسانس فوق ليسانس و دکتري در خارج از کشور وجود دارد

وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر:

پس از اخذ مدرک دکتراي عمومي داروسازی به شرط داشتن معدل کل بالاتر از ۱۵، دانشجو مي تواند در امتحان دوره تخصصي شرکت کند. دانشجويان پذيرفته شده در دوره تخصصي بسته به گرايش تحصيلي خود،‌ واحدهاي گوناگون و متنوع ديگري را (تقريبا ۴۰ واحد) در سطح پيشرفته و تخصصي مي گذرانند که بخش عمده آن پايان نامه تخصصي است.

قبل از انتخاب پايان نامه تخصصي، دانشجو بايد در امتحان جامع تخصصي که در سطح کشور برگزار مي شود نمره قبولي را کسب نمايد.

سرانجام پس از نگارش و دفاع از پايان نامه به اخذ مدرک دکتراي تخصصي (P.h.D) نايل مي آيد.

رشته هاي تخصصي داروسازی که در حال حاضر در داخل کشور ارايه مي گردند عبارت است از: شيمي دارويي، داروسازی، مفردات پزشکي، راديو فارماسي، فارماکولوژي، مواد خوراکي و آب شناسي، فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي، داروسازی بيمارستاني، فرآورده هاي بيولوژيک، زهر شناسي. علاوه بر رشته هاي ياد شده، فارغ التحصيلان رشته داروسازی عمومي مي توانند در تخصص هاي علوم پايه پزشکي نظير: بيو شيمي، ‌انگل شناسي پزشکي، ميکرب شناسي پزشکي، فيزيولوژي، آمار حياتي، تغذيه، ايمونولوژي، ويروس شناسي و ژنتيک نيز شرکت نمايند

موقعيت‌ شغلي‌ در ايران‌ :

حدود 90 درصد فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ جذب‌ بازار كار مي‌شوند كه‌ از اين‌ ميان‌ بيش‌ از 80 درصد جذب‌ داروخانه‌ها و مابقي‌ در صنايع‌ داروسازی‌ (صنعت‌ ساخت‌ و كنترل‌ دارو) و كارخانه‌هاي‌ آرايشي‌ ـ بهداشتي‌ مشغول‌ به‌ كار مي‌شوند يا در كارهاي‌ اجرايي‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ فعاليت‌ مي‌كنند.

از سوي‌ ديگر در حال‌ حاضر حدود 97 درصد داروهاي‌ مورد نياز كشور (از نظر عددي‌) در كارخانه‌هاي‌ متعدد داروسازی‌ داخل‌ كشور ساخته‌ مي‌شود و بدون‌ شك‌ اين كارخانه‌ها به‌ كارشناسان‌ داروسازی‌ نياز دارند. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ اكثر كارخانه‌هاي‌ داروسازی‌ كشور داراي‌ واحدي‌ به‌ نام‌ واحد تحقيقات‌ هستند و امكان‌ فعاليت‌هاي‌ تحقيقاتي‌ براي‌ فارغ‌التحصيلان‌ علاقه‌مند مهيا است.

مطالب پیشنهادی با استاد علی کیان پور :
انجام پایان نامه دکتری مهندسی برق

خدمات موسسه تحقیقاتی آسان مقاله برای انجام پایان نامه داروسازی:

 • پیشنهاد و مشاوره موضوعات جدید جهت انجام پایان نامه ارشد داروسازی به همراه مقاله بیس
 • ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پایان نامه به دانشجویان رشته داروسازی
 • تنظیم فصول پایان نامه ارشد داروسازی متناسب با فرمت دانشگاه ها
 • آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری داروسازی
 • انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پایان نامه داروسازی
 • آموزش و مشاوره جهت انجام کلیه فصول پایان نامه کارشناسی ارشد داروسازی با عقد قرارداد رسمی
 • تنظیم فصول پایان نامه ارشد و دکتری داروسازی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان
 • قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری برای پایان نامه داروسازی
 • برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پایان نامه رشته داروسازی
 • چاپ کتاب از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری داروسازی با اخذ مجوز از وزارت ارشاد اسلامی
 • انجام فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری داروسازی
 • استخراج مقاله از پایان نامه ارشد و دکتری داروسازی برای مجلات علمی پژوهشی کنفرانسی، ISI، ISC،SCOUPUS
 • تهیه و تنظیم پاورپوینت جلسه دفاع برای پایان نامه ارشد داروسازی
 • حمایت و پشتیبانی از دانشجو تا مرحله دفاع برای پایان نامه ارشد داروسازی
 • آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته داروسازی
 • تبدیل پایان نامه به کتاب در رشته داروسازی با کیفیت مناسب و با چاپ دیجیتال
 • پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته داروسازی از مجلات ISI و ISC

مشاوره موضوعات پیشنهادی جهت انجام پایان نامه رشته داروسازی

 • بررسی اثر بخشی تجویز سه داروی کنترل فشار خون برای بیماران در مقایسه با دوز تکی از یک دارو.
 • فارماکودینامیک دارویی آنتی بیوتیکی در برابر باکتری های مقاوم به چند دارو.
 •  باورهای بیمار و متخصص، تصمیم گیری و استفاده از داروهای مکمل در ادامه دادن مصرف آن ها توسط بیمار.
 • مکانیسم های آترواسکلروز: نقش فسفیدید اسید (LPA) در سیگنالینگ ترانسکتیویژن GPCR.
 • شناسایی و ارزیابی مولکول های شیمی درمانی در داروهای سنتی گیاهی استفاده شده توسط مردم بومی.
 • بررسی نقش های در حال ظهور برای داروسازان به عنوان بخشی از نیروی کار فوری، در شرایط حاد و اورژانسی.
 • بررسی خطر درمان جایگزینی هورمون و بیماری های قلبی عروقی در زنان.
 • بررسی اثرات درمانی داروهای گیاهی روی درمان بیماری نارسایی قلبی در موش های آزمایشگاهی.
 • بررسی اثرات درمانی سلول های بنیادی  روی درمان بیماری نارسایی قلبی در موش های آزمایشگاهی.
 • بررسی اثرات درمانی حرکات ورزشی روی درمان بیماری نارسایی قلبی در موش های آزمایشگاهی.
 • بررسی اثرات درمانی داروهای گیاهی روی درمان بیماری نارسایی کلیوی در موش های آزمایشگاهی.
 • بررسی اثرات درمانی سلول های بنیادی  روی درمان بیماری نارسایی کلیوی در موش های آزمایشگاهی.
 • بررسی اثرات درمانی حرکات ورزشی روی درمان بیماری نارسایی کلیوی در موش های آزمایشگاهی.
 • بررسی آپوپتوز سلولی  و تغییرات بافت شناسی روی بافت قلب مدل نارسایی قلبی.
 • بررسی فاکتورهای سرمی و تغییرات بافت شناسی روی بافت قلب مدل نارسایی قلبی
 • بررسی بیان ژنی پروتئین caspase 3 در مدل نارسایی قلبی.
 • بررسی بیان ژنی پروتئین p53  در مدل نارسایی قلبی.
 • بررسی بیان ژنی پروتئین ERK و BCL2 در مدل نارسایی قلبی.
 • بررسی اثرات درمانی سلول های بنیادی  روی مهار آپوپتوز در کشت سلول های بنیادی

 

ایزی تز برندی متفاوت با خدماتی متمایز در زمینه پایان نامه و مشاوره پایان نامه دکتری و …

با همکاری آسان مقاله برند اول مشاوره مقاله در ایران

مشاوره پایان نامه : 09199631325

مشاوره مقاله : 09353132500

نظر (0)

پیام بگذارید

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.