انواع مجلات علمی کدام است | انواع مجلات علمی پژوهشی

دسامبر 25, 2020 (0) نظر , , , ,

انواع مجلات علمی کدام است | انواع مجلات علمی پژوهشی

انواع مجلات علمی کدام است | انواع مجلات علمی پژوهشی

انواع مجلات علمی کدام است | انواع مجلات علمی پژوهشی :

برای تقویت رزومه تحصیلی، بسیاری از دانشگاهیان و دانشجویان اقدام به نوشتن مقاله و چاپ آن در نشریات معتبر می کنند. ولی شاید اولین قدم برای اقدام به چاپ مقاله شناخت انواع مجلات و نشریات باشد تا انتخاب ژورنال و مجله برای ارائه مقاله، به درستی و مناسب صورت گیرد.

انواع مجلات علمی کدام است؟

یک  مقاله خوب هنگامی تاثیر گذار خواهد بود و ارزش علمی پیدا خواهد کرد که در مجامع علمی و در دنیا منتشر شده و همگی از تحقیق انجام شده و نتایج آن آگاه شوند. مجلات را می تواند بر اساس معیارهای مختلفی تقسم بندی کرد.

1. مجلات از نظر کاربردی به دو دسته کلی تقسیم می شوند. مجلات  یا نشریات علمی – پژوهشی و مجلات یا نشریات علمی – ترویجی که در ادامه هر کدام را به طور کامل معرفی میکنیم.

  • تعریفی که مجامع علمی ایران از نشریات علمی پژوهشی آورده اند ابن گونه است: « مجله علمی پژوهشی عبارت است از هر گونه تولید علمی که در پی جستجوی حقایق و انتشار آن در میان مردم و در جهت حل یک مساله یا طرح اندیشه و ایده ای در خصوص موضوعی از موضوع های علمی به وسیله مطالعه ای سیستماتیک، برای یافتن روابط اجتماعی میان پدیده های طبیعی به دست آید». با این تعریف مجلات و نشریات علمی پژوهشی دو ویژگی  خاص دارند که شامل اصالت و ابداع است. تحقیقات منتشر شده در این گونه نشریات جدید و و موضوع نویی دارند و نتایج حاصل از آن ها، روش ها و کاربرد ها و دستآوردهای جدید علمی با هدف بازکردن و پیشرفت علم می باشند. اصلی ترین مخاطبان اینگونه نشریات و مجلات اهل فن، دانشگاهیان و متخصصین رشته مربوطه هستند.
  • تعریفی که مجامع علمی برای نشریات علمی ترویجی ارایه داده اند این گونه است: «حیطه فعالیت مجلات علمی ترویجی یا به عبارت دیگر مرور ادبیات بررسی و مطالعه  اطلاعات منتشر شده در حوزه یک موضوع بخصوص در یک محدوده زمانی است». با این تعریف مجلات علمی ترویجی به هدف ترویج و نشر یک علم و یا یک رشته علمی مشخص منتشر می شوند و می خواهند دید و نگاه مخاطب را را در مورد علم و رشته علمی مورد بحث بازتر کرده و دید وی را در این زمینه افزایش دهند. مقالاتی که در اینگونه مجلات منتشر می شوند زبان ساده تری دارند و نگارندگان آن ها سعی دارند تا با زبان صریح تر و ساده تری دست آورده های علمی، صنعتی و … را به کلیه علاقه مندان به شاخه های علمی ارایه دهند.

Click here to preview your posts with PRO themes ››

مجلات دسته بندی های دیگری هم دارند که می تواند بر اسا پایگاه های نمای کننده آنها باشد که شامل مجلات ISI، ISC، اسکوپوس و پابمد هستند. و یا اینکه بر اساس داشتن یا نداشتن ضریب تاثیر یا ایمپکت فکتور به دو گروه مجلات JCR و مجلات ISI LISTED  تقسیم می شوند. در مقالات بعدی در خصوص این دسته بندی ها بطور مفصل صحبت خواهیم کرد.

 

آسان مقاله بزرگترین سامانه اکسپت مقاله در ایران

ایزی تز بزرگترین مرکز مشاوره انجام رساله دکتری در ایران

Click here to preview your posts with PRO themes ››

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه

تلفن مشاوره پایان نامه : 09199631325

تلفن مشاوره مقاله : 09353132500

 

 

نظر (0)نظر ارسال کنید

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.