تاخیر در پاسخ مجله به مقاله سابمیت شده

سپتامبر 09, 2019 (0) نظر

تاخیر در پاسخ مجله به مقاله سابمیت شده

تاخیر در پاسخ مجله به مقاله سابمیت شده

تاخیر در پاسخ مجله به مقاله سابمیت شده

نمونه مثال از نامه یاداوری به مجله

در صورت سابمیت مقاله برای اکسپت و چاپ آن و عدم پاسخ گویی مجله و گذشت بیش از چندین ماه از این موضوع چه باید کرد؟ اکثر محققین اماتور در این موارد اقدام به تعویض مجله و سابمیت مجدد  مقاله می نمایند، که این امر سبب از بین رفتن زمان صرف شده برای چاپ مقاله در مجله قبلی می شود. در صورتی که از ارسال و سابمیت مقاله به مجله مدت زیادی گذشته و مجله هیچ پاسخ مناسبی در این رابطه نداشته، نویسنده مسئول مقاله باید اقدام به ارسال نامه یاداوری به مجله و سردبیر آن نماید. در این نامه نویسنده باذکر نام خود و عنوان مقاله و یاداوری عدم دریافت پاسخ از سوی مجله، به صورت مودبانه از سردبیر درخواست پیگیری و بررسی سریع تر مقاله خود را می نماید. در ادامه یک نمونه نامه یاداوری جهت ارائه و ارسال به مجله قرار داده شده است. امید است با اموزش های ارائه شده از سوی موسسه اندیشمند محققین به نتیجه لازم یعنی چاپ مقاله خود برسند.

Click here to preview your posts with PRO themes ››

 

نمونه نامه یاداوری جهت ارسال به مجله:

Dear Dr. Neijens,
I sincerely apologize that I am troubling you with this, but I am a bit anxious to
hear about our paper “Title”. The paper has been under review at the
International Journal of Public Opinion Research for 5 months. I was wondering
whether you are already able to provide us with some feedback about the
status of the manuscript.
Thank you very much!
Sincerely,

 

 

 

آسان مقاله بزرگترین سامانه اکسپت مقاله در ایران

Click here to preview your posts with PRO themes ››

ایزی تز بزرگترین مرکز مشاوره انجام رساله دکتری در ایران

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه

تلفن مشاوره پایان نامه : 09199631325

تلفن مشاوره مقاله : 09353132500

 

 

 

 

نظر (0)نظر ارسال کنید

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.