ساختار پایان نامه کارشناسی ارشد | پایان نامه کارشناسی ارشد چیست

دسامبر 25, 2020 (0) نظر , ,

ساختار پایان نامه کارشناسی ارشد | پایان نامه کارشناسی ارشد چیست

ساختار پایان نامه کارشناسی ارشد

ساختار پایان نامه کارشناسی ارشد | پایان نامه کارشناسی ارشد چیست :

تمامی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی ملزم هستند تا در انتهای دوره خود پایان نامه ارایه دهند. 6 واحد از کل واحدهای کارشناسی ارشد و همچنین 18 واحد از کل واحدهایی که باید در دوره دکتری سپری شوند به پایان نامه کارشناسی ارشد و تز دکتری اختصاص پیدا کرده اند که نشان دهنده اهمیت پایان نامه در روند تحصیلی می باشد. از طرفی دیگر پایان نامه یک سابقه پژوهشی قدرتمند برای فرد محسوب می شود و مورد توجه جامعه علمی می باشد. برای این که بتوانید پایان نامه ای موفق داشته باشید باید با ساختار و نحوه نوشتن آن بیشتر آشنا شوید.

ساختار پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد یک گزارش و نوشته علمی است که باید ساختاری کاملا منظم و علمی داشته باشد. از طرفی دیگر پایان نامه ها منابع درجه اول به حساب می آیند در نتیجه برای تایید گرفتن باید ساختار منظم علمی و قانونمندی داشته باشند. در ادامه با ساختار کلی پایان نامه کارشناسی ارشد آشنا می شویم. در این مقاله اشنایی کلی از هریک از بخش ها داده می شود و هرکدام از این بخش ها در مقالات بعدی مفصل تر بررسی می گردند.

عنوان پایان نامه

اولین و یکی از مهمترین بخش های پایان نامه می باشد. پایان نامه باید نشان دهنده پژوهش و موضوع پایان نامه باشد و باید در قالب کمترین کلمات بیشترین آگاهی را از تحقیق و پایان نامه شما به مخاطب منتقل کند. به این دلیل است که این بخش از پایان نامه باید به دقت انتخاب شود.

چکیده پایان نامه

این بخش نیز از اهمیت زیادی در نوشتن و تنظیم پایان نامه برخوردار است. چکیده پایان نامه متن کوتاهی است که در آن اهمیت پایان نامه را روشن می کنید و از کاربردهای تحقیق شما در جامعه علمی صحبت کرده و از روند پژوهش و به نتایج کلی به دست آمده در چکیده، اشاره می کنید. توجه داشته باشید که تعداد کلمات نباید از 400 تجاوز کند.

Click here to preview your posts with PRO themes ››

فهرست مطالب

پایان نامه بسیار شباهت به کتاب دارد و باید دارای فهرست مطالبی باشد که در آن تمامی فصل ها و بخش های مختلف داخل پایان نامه به همراه شماره صفحه آن ها فهرست شده باشند.  فهرست مطالب را می توان برای متون، تصاویر و نمودارها و جداول جدا نوشت.

مقدمه پایان نامه

مقدمه بخش مفصلی از پایان نامه را تشکیل می دهد که باید در آن پیشینه تحقیق و موضع مورد پژوهش به طور کامل و مفصل بررسی و توضیح داده شود. مقدمه بخش مهمی از پایان نامه است و باید به دقت و درست تکمیل و نوشته شود. به این دلیل در مقاله جداگانه به صورت مفصل تر و کامل مقدمه پایان نامه را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

روش انجام تحقیق

روش شناسی تحقیق انجام گرفته را با توضیحات کامل و مفصل در این بخش می آوریم. این قسمت از پایان نامه شامل نحوه نمونه برداری ها، نحوه جمع آوری اطلاعات، نحوه انجام آزمایشات مختلف می باشد . همچنین در این قسمت از پایان نامه از استدلال های به کار رفته نام برده می شود.

ارایه نتایج و یافته های پژوهش

در این قسمت تمامی نتایجی را که در روند پژوهش و تحقیق خود به دست آورده اید، بیان می کنید. در این قسمت تمامی این نتیجه ها بررسی، تجزیه و تحلیل شده و ماحصل تحقیق و یافته های محقق بیان می شود. به دلیل نوع متن در این قسمت از نمودارها و جداول زیاد استفاده می گردد.

نتیجه گیری

در این بخش باید به بیان خلاصه ای از یافته های کلی پژوهش و تحقیقتان بپردازید و باید نتیجه گیری عصاره ای باشد از کل پایان نامه شما. باید یادآور شویم که مطالب این بخش نباید تکرار گفته های های بخش های قبل تر از خود باشد. بعد از بیان ماحصل تحقیق و پژوهش خود پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آینده که کامل کننده پژوهش پایان نامه می باشد بیان می گردد.

Click here to preview your posts with PRO themes ››

تقدیر و تشکر

در این بخش از تمامی افرادی که نویسنده پایان نامه تمایل دارد تقدیر و تشکر می شود. متن تقدیر باید کوتاه بوده و کاملا رسمی نوشته شود.

منابع و مآخذ

بخش مهمی که باید به دقت تکمیل شود. این بخش شامل اطلاعات کتابشناسی منابع و رفرنس هایی است که در داخل متن پایان نامه اشاره شده اند. این بخش شیوه خاص خود را برای تکمیل طلب می کند که در آینده بیشتر آن را بررسی می کنیم.

ضمایم

در ای بخش مطالب اضافی که قابلیت آورده شده در داخل متن اصلی نداشته اند اما وجودشان مهم می باشد آورده می شود.

 

آسان مقاله بزرگترین سامانه اکسپت مقاله در ایران

ایزی تز بزرگترین مرکز مشاوره انجام رساله دکتری در ایران

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه

تلفن مشاوره پایان نامه : 09199631325

تلفن مشاوره مقاله : 09353132500

 

نظر (0)نظر ارسال کنید

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.