لیست مجلات رشته مهندسی کشاورزی | اکولوژی

سپتامبر 09, 2019 (0) نظر , , , , , , , , , ,

لیست مجلات رشته مهندسی کشاورزی | اکولوژی

لیست مجلات رشته مهندسی کشاورزی | اکولوژی

لیست مجلات رشته مهندسی کشاورزی | اکولوژی

مطالعات مربوط به اکولوژی کشاورزی، اقتصاد اکولوژیک، اکولوژی آب‌های داخلی و دریایی و موارد مشابه در رشته مهندسی کشاورزی گرایش اکولوژی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

نگارش مقاله در مورد اکولوژی کشاورزی

ساختار مقاله نویسی در رشته اکولوژی متفاوت از رشته‌های دیگر نیست. برای یادگیری نحوه نگارش مقاله در رشته مهندسی کشاورزی گرایش اکولوژی مطالب صفحات زیر را با دقت مطالعه کنید.

چگونه یک مقاله بنویسیم؟

موضوع مقاله

نحوه انتخاب عنوان مقاله

چکیده مقاله

نحوه نوشتن مقدمه مقاله

نحوه نوشتن روش تحقیق مقاله

بحث و نتیجه گیری مقاله علمی

نحوه نگارش بخش نتیجه گیری مقاله

مجلات معتبر و مورد تایید وزارت علوم در رشته مهندسی کشاورزی گرایش اکولوژی

مجلات معتبر و مورد تایید وزارت علوم در رشته مهندسی کشاورزی گرایش اکولوژی عبارتند از:

ردیف نام نشریه اعتبار
۱ دانش کشاورزی و تولید پایدار ( دانش کشاورزی سابق) – دانشگاه تبریز علمی-پژوهشی
۲ بوم شناسی کشاورزی – دانشگاه فردوسی مشهد علمی-پژوهشی
۳ حفاظت زیست بوم گیاهان – دانشگاه گنبد کاووس علمی-پژوهشی
۴ خشکبوم – دانشگاه یزد – با همکاری دانشگاه های دیگر علمی-پژوهشی
۵ کشاورزی بوم شناختی – انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران علمی-پژوهشی
۶ asplan Journal of Environmental Science
علوم محیطی خزر – دانشگاه گیلان
علمی-پژوهشی
۷ دانشگاه تربیت مدرس- Ecopersia علمی-پژوهشی
۸ Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان – با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی-پژوهشی
۹ کوهیدرولوژی – دانشگاه تهران با همکاری انجمن آبخیزداری ایران علمی-پژوهشی
۱۰ بوم شناسی کاربردی (علوم و فنون کشاورزی ایران سابق) – دانشگاه صنعتی اصفهان علمی-پژوهشی
۱۱ اکوبیولوژی تالاب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز علمی-پژوهشی
مطب پیشنهادی :
اکسپت مقاله علمی پژوهشی | اکسپت مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی

 

 

آسان مقاله بزرگترین سامانه اکسپت مقاله در ایران

ایزی تز بزرگترین مرکز مشاوره انجام رساله دکتری در ایران

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه

تلفن مشاوره پایان نامه : 09199631325

تلفن مشاوره مقاله : 09353132500

 

 

 

نظر (0)نظر ارسال کنید

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.