مقاله علمی در دنیای امروز چقدر اهمیت دارند؟

فوریه 04, 2020 (0) نظر , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

مقاله علمی در دنیای امروز چقدر اهمیت دارند؟

مقاله علمی در دنیای امروز چقدر اهمیت دارند؟

مقاله علمی در دنیای امروز چقدر اهمیت دارند؟

مقاله از مهم‌ترین ابزارها برای انتشار دانش جدید و برقرای ارتباط میان محققان است. برخی از محققان مجله های علمی و مقاله های آن ها را گنجینه معرفت هر رشته می داند و آن ها را تجلی کامیابی ها، و چشم اندازهای محققانی معرفی می کند که سالیان متمادی در تدوین آن ها مشارکت داشته اند.

مقاله علمی نوشته ای موجز و منجسم است که در یک زمینه موضوعی مشخص و به زبان رسمی تدوین شود. معمولا ساختار مقاله چند جزئی و در چارچوب یکی از الگوهای مورد تایید مجامع علمی است.

مقاله علمی باید بی ابهام باشد، هدفی مشخص داشته باشد، به پرسش هایی معین پاسخ دهد، بیانگر اندیشه ها، یافته ها و دیدگاه های نویسنده یا نویسندگان ان باشد، و به نتیجه ای روشن منتهی شود.

۸ مورد از اهمیت مقاله‎ی علمی 

دسترسی به اطلاعات و یافته‌های پژوهشی

معمولا مقاله از نخسین محل ها برای انعکاس جدیدترین یافته های پژوهشی و پیشرفت های دانش بشری است. بنابراین، هرگز نمی تون نقش موثر ان ها در آگاهی رسانی در زمینه های مختلف و گسترش مرزهای دانش نادیده گرفت.

اهمیت مقاله ها در این زمینه می توان در سه مولفه” سرعت انشار”، “سهولت دسترسی”،”خوانندگان و “خاص بودن” محتوای ان ها دانسا. معمولا فرایند انتشار مقاله کوتاه تر از انتشار کتاب است و بسیاری از اخبار و اطلاعات از نظر حجم در حد یک کتاب مستقل نیست.

مطالب پیشنهادی با استاد علی کیان پور :
سابمیت مقاله isi | مدت زمان سابمیت مقاله isi

به همین دلیل، مقاله مناسب تین بستر برای انتشار یافته های پژوهشی است. در دنیای پرشتاب امروز گسترش مجله های الکترونیکی، فرایند نشر را سرعت بخشیده است. حتی مجله های چاپی نیز نسخه الکترونیکی مقاله های خود را پیش از انتشار نسخه چاپی در اختیار خوانندگان قرار می دهند.

شاخصی در ارزیابی میزان تولید دانش

مجموعه مقاله های یک رشته در یک دوره زمانی خاص، از جمله شاخص های تحول پیشرفت در آن رشته به شمار می آید. تعداد بیشتر مقاله و تنوع آن در یک رشه، گواهی پویایی ان رشته است.

ابزار گسترش و توسعه دانش

هیچ پژوهشی به تنهایی و در خلأ انجام نمی شود. پژوهشگران با مرور آثار سایر محققان تلاش می کنند تا نه تنها از تکرار کارهای مشابه پرهیز کنند، بلکه به استمرا کارهای قبلی و تکمیل ان ها بپردازند. مقاله های یکی از مهم ترین منابع برای آگاهی از یافته های سایر پژوهشگران و مرور پیشینه های پژوهش است.

ارتباط میان محققان

پیشرفت دانش بشری بدون ارتباط میان محققان میسر نیست. یکی از کارکردهای اصلی مقاله، برقراری ارتباط میان پژوهشگران است. ساده ترین شکل ارتباط،” استناد” به سایر مقاله هاست، که به نوعی انعکاس ارتباط میان دو نویسنده و اندیشه های آن هاست.

مطالب پیشنهادی با استاد علی کیان پور :
انواع مقاله از نظر ساختار

ثبت و ضبط دانش بشری

همان گونه کهه ما از میراث مکتوب گذشتگان خود بهره مندیم، مجموعه مقاله ها و تلاش های علمی امروزه ما هم گنجینه و میراث آیندگان است. البته با توجه به گستردگی انتشار دانش به شکل مقابه در دنیای امروز و اهمیت بیشتر آن نسبت به گذشته، پیش بینی می شود که جایگاه مقاله در انتقال میراث مکتوب به آیندگان بیشتر از گذشته باشد.

تولید سایر آثار و منابع مکتوب

روند تولید دانش بشری به گونه ای است که معمولا دانش جدید ابتدا در مقاله ها منتشر می شود و سپس گزیده یا چکیده ی آن به کتاب ها و همین طور انواع منابع مرجع راه می یابد. بنابرای، مقاله امروز احتمالا جایی در دائره المعارف فردا خواهد داشت.

استانداردسازی فرایند تولید علم

ساختار مقاله در رشته های مختلف از نوعی استاندارد نانوشته پیروی می کند، به شکلی که در میان محققان ان رشته مقبئلیت عام می یابد. به تدریج پیروی از این ساختارهای پذیرفته شده در انتشار مقاله ها باعث ایجاد نوعی استاندارد در فرایند تولید دانش می شود. علاوه بر این، فرایند داوری نیز بر بهبود محتوای مقاله ها بسیار موثر است. معمولا داوری مقاله ها با نیت بهبود کیفی ان ها انجام می شود و این امر خود به فرایند تولید دانش کمک می کند.

مطالب پیشنهادی با استاد علی کیان پور :
انجام مقاله ISC علوم سیاسی | انجام نگارش پذیرش و چاپ مقاله ISC رشته علوم سیاسی

کشف زمینه‌های تازه حقیقی

مقاله های علمی نه تنها بستری برای انتشار یافته های پژوهشگران است بلکه جایگاهی برای انعکاس مجهولات ان ها نیز محسوب می شود. معمولا در پایان مقاله های علمی به زمینه هایی برای پژوهش بیشتر اشاره می شود که می تواند مبنایی برای کار افرادی باشد که در جستجوی قلمروهای تازه پژوهشی هستند.

 

 

آسان مقاله بزرگترین سامانه اکسپت مقاله در ایران

ایزی تز بزرگترین مرکز مشاوره انجام رساله دکتری در ایران

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه

تلفن مشاوره پایان نامه : 09199631325

تلفن مشاوره مقاله : 09353132500

 

 

نظر (0)

پیام بگذارید

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.