موضوع پروژه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی | آبخیزداری

سپتامبر 09, 2019 (0) نظر

موضوع پروژه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی | آبخیزداری

موضوع پروژه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی | آبخیزداری

این مطلب اختصاص پیدا کرده است به چندیدن موضوع پروژه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی آبخیز داری که در دانشگاه های معتبری آن ها را انتخاب کرده اند پس از همین روی بسیار حائز اهمیت است و با خواندن این لیست میتوانید با توجه به علاقه و ایده هایی که دارید و همچنین ایده های جدیدی را در سر بپرورانید تا موضوع پروژه منابع طبیعی  آبخیزداری خود را انتخاب کرده و شروع به فعالیت برای پروژه بنمایید . همچنین پیشنهاد ما به شما این است که برای موضوع پروژه خودتان حتما مقالات و پروژه های دیگران را خوانده و آنالیز کنید تا حتما بتوانید موضوعی مناسب را برای موضوع پروژه منابع طبیعی آبخیزداری خود انتخاب کرده ، همراه ماباشید و این لیست را خر به خط بخوانید .

موضوع پروژه منابع طبیعی آبخیزداری

 • بررسی علل زمین لغزش روستای …….
 • بررسی فرسایش آبی یا استفاده از سه روش ژئومرفولوژی، FOURNIER و MPSIAC در حوزه آبخیز …….
 • پهنه‌بندی سیل در بخشی از رودخانه زاینده‌رود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی رودخانه ……..
 • تاثیر مدیریت کاربری اراضی در کاهش فرسایش خاک (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز ……
 • تهیه و کاربرد منحنی فرمان در بهره‌برداری از مخزن سد ……..
 • سامانه تصمیم‌یار مکانی (SDSS) در تعیین مناطق مناسب عملیات بیولوژیک و مکانیکی حفاظت خاک.
 • کاربرد مدل ریاضی برای ارزیابی اثر عملیات آبخیزداری بر روی سیلاب در حوضه ……
 • معیارها و شاخصهای آب و خاک در تخریب اراضی (مطالعه موردی حوزه …..
 • مقایسه رسوب‌زایی خندق‌ها و رابطه آن با ویژگی‌های حوزه آبخیز و سازند زمین‌شناسی در اقلیم‌های استان ……
 • مقایسه روشهای بیولوژیکی و مکانیکی مبارزه با فرسایش در منطقه ……
 • منشاءیابی رخساره‌های فرسایش بادی و راهکار مبارزه (مطالعه موردی: …..
 • نقش سازمانهای غیر دولتی و نهادهای واسطه مردمی در شکل‌گیری مشارکت (حوزه آبخیز …….
 • واسنجی ضریب تلفات اولیه و زمان تا اوج در روش شماره منحنی (CN) (مطالعه موردی در استان ……
 • واسنجی مدل فولر و تعیین ضریب طغیان منطقه‌ای (مطالعه موردی استان ……..
 • واسنجی و ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی نسبت تحویل رسوب SDR (مطالعه موردی حوزه آبخیز …….
 • ارزیابی اثر کمی متغیرهای محیطی در رخداد فرسایش خندقی و معرفی مناسب‌ترین مدل پیش‌بینی رشد طولی خندق‌ها.
 • ارزیابی چهار روش برآورد نرخ تولید رسوب (SDR) به منظور انتخاب مناسبترین روش (مطالعه موردی در حوزه آبخیز …… .
 • ارزیابی دقت روشهای ژئومرفولوژی، FAO و هیدروفیزیکی برآورد شدت فرسایش و رسوب خاک (مطالعه موردی در حوزه آبخیز ……
 • ارزیابی مدلهای LNRF، ارزش اطلاعاتی و تراکم سطح در پهنه‌بندی خطر زمین لغزش حوزه آبخیز ……..
 • برآورد میزان فرسایش و رسوب با روش EPM و مقایسه آن با روش ژئومرفولوژی در حوزه (معرف) …….
 • بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر رواناب و شکل هیدروگراف سیل با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی حوزه آبخیز …….
 • بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی فعالیتهای آموزش انجام‌شده در حوزه آبخیز زاینده‌رود زیر حوزه …..
 • بررسی برآورد فرسایش و رسوب به دو روش ژئومرفولوژی و EPM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ……
 • بررسی تاثیر رسوبات حاصل از پخش سیلاب در جذب و نگهداری رطوبت خاک به روش TDR (پخش سیلاب آب باریک بم.
 • بررسی تاثیر عوامل ژئوفولوژی در زمین‌لغزش (مطالعه موردی حوزه آبخیز …….
 • بررسی تاثیر کمی تغییرات استفاده از اراضی در تولید رسوب (مطالعه موردی حوزه آبخیز ……
 • بررسی رابطه و نوع میزان فرسایش با دو روش EPM و MPSIAC (مطالعه موردی حوزه آبخیز ……
 • بررسی روند تغییرات مورفولوژی مصب ………
مطب پیشنهادی :
انجام پایان نامه پزشکی

 

 

 

آسان مقاله بزرگترین سامانه اکسپت مقاله در ایران

ایزی تز بزرگترین مرکز مشاوره انجام رساله دکتری در ایران

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه

تلفن مشاوره پایان نامه : 09199631325

تلفن مشاوره مقاله : 09353132500

 

 

 

 

نظر (0)نظر ارسال کنید

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.