نحوه نگارش مقاله علمی ترویجی

سپتامبر 09, 2019 (0) نظر , , , , , , , , , ,

نحوه نگارش مقاله علمی ترویجی

نحوه نگارش مقاله ترویجی

نحوه نگارش مقاله ترویجی

مجلات داخلی به دو دسته علمی پژوهشی و علمی ترویجی تقسیم می گردند. رویکرد مجلات علمی پژوهشی چاپ مقالات پژوهشی و رویکرد مجلات علمی ترویجی چاپ مقالات مروری می باشد. جهت چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی نیازمند انجام یک تحقیق بنیادی و در نتیجه ارائه نتایج جدید از کار می باشیم و برای چاپ یک مقاله در مجله علمی ترویجی می بایست به یک تحقیق کاربردی صورت گیرد و در نهایت برای چاپ اقدام گردد.

نگارش یک مقاله برای مجلات علمی ترویجی در واقع نگارش یک مقاله مروری می باشد که باید مطالعات گذشته در ارتباط با موضوع مورد تحقیق صورت گیرد و در نهایت از درون نتایج تحقیقات گذشته مقاله جدید با کاربرد جدید در موضوع قبل ارائه گردد.

مطب پیشنهادی :
انتخاب عنوان مناسب مقاله برای رشته حسابداری

بدین منظور ابتدا می بایست :

نویسنده اطلاعات کامل و جامع در مورد پیشینه موضوع خود کسب نماید و و با تسلط کامل بر موضوع و پیشینه به بیان برداشت خود و نتیجه مطلوب از نقطه نظر شخصی خود را بیان نماید. نگارش مقاله مروری برای مجلات علمی ترویجی بدین صورت انجام می گردد که ابتدا با آشنایی بر موضوع مورد تحقیق مراجع پیشین را از مجلات علمی دیگر گرد آوری می نماییم، سپس نقطه اشتراک مقالات قبل را بدست آورده و در مورد ضعف یا قوت آن به نظریه پردازی می پردازیم . باید در نظر داشت که این نظریه پردازی باید معقول و منطقی باشد تا از نظر داوران تکراری و بیهوده تلقی نشود.

به عنوان مثال اگر در موضوع مهندسی عمران در مورد مواد و متریال سخن می گوییم ابتدا مصالح مورد نظر را کامل شناسایی نموده و نتایج حاصل از آزمایشات مختلف را گرد آوری می نماییم . پس از مطالعه دقیق به نظریه پردازی در مورد نحوه ترکیب ها برای بهبود کارایی بتن و یا افزایش مقاومت بر اساس تحقیقات گذشته می پردازیم.

مطب پیشنهادی :
تفاوت پایان نامه با مقاله

به طور کلی کلیت روند کار برای چاپ مقاله در مجله علمی ترویجی نگارش یک مقاله مروری درست و دقیق می باشد که در مقاله نحوه نگارش مقاله مروی به طور کامل بدان پراخته شده است. و در نهایت انتخاب مجله مناسب و فرمت بندی و سابمیت مقاله برای مجله علمی ترویجی گام های بعدی در چاپ مقاله علمی ترویجی می باشند.

 

آسان مقاله بزرگترین سامانه اکسپت مقاله در ایران

ایزی تز بزرگترین مرکز مشاوره انجام رساله دکتری در ایران

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه

تلفن مشاوره پایان نامه : 09199631325

تلفن مشاوره مقاله : 09353132500

نظر (0)نظر ارسال کنید