نوشتن بیان مساله

سپتامبر 09, 2019 (0) نظر , , , , , , , , ,

نوشتن بیان مساله

نوشتن بیان مساله میتواند به مشکلات تحقیق کمک میکند و اهمیت آن برای خوانند مهم است بیان مساله میتواند تحقیق و پژوهش مورد نظر را موجه نشان دهد.برای نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه باید بتوانید مراحل زیادی را به درستی آموزش انجام دهید. بیان مساله باید با ظرافت و دقت کامل نوشته وتنظیم شود .

روش نوشتن بیان مساله

مشکلات میتوانند توسط یک بیانیه مساله پدیدار شوند . سوالی طرح میوشد تا بتواند یک مشکل را کشف کند که به آن بیان مساله گویند و در آن طرف هم پاسخی مطرح میشود . در یک بیان مساله خوب و اصولی باید همه اصطلاحات تخصصی شرح داده شود و از به کارگیری لغات غیرمعمول اجتناب شود. حداقل در سه جمله مسئله و مشکل اصلی را ذکر کنید. ذکر اهمیت تحقیق برای سازمان ذیربط از اهم موارد است. در این قسمت می توانید از نظریه های مختلف در ارتباط با این مشکل استفاده کرده و اشاره ای به تحقیقات پیشین داشته باشید.

مطب پیشنهادی :
نمونه مقاله رشته کامپیوتر نرم افزار

آمارو ارقام حتما باید در یک بیانیه مساله بکار برود تا بتواند وضعیت مساله را با توجه به اسناد و منابع موجود به چالش بکشد. حداقل در سه جمله مسئله و مشکل اصلی را ذکر کنید. ذکر اهمیت تحقیق برای سازمان ذیربط از اهم موارد است. در این قسمت می توانید از نظریه های مختلف در ارتباط با این مشکل استفاده کرده و اشاره ای به تحقیقات پیشین داشته باشید.

بیان مساله باید بتواند عواقب ناشی از اجرا و یا عدم اجرای طرح را پیش بینی کرده و نقش موثر پژوهش خود را در حل مسئله شرح دهد. در قسمت پایانی می توانید با ذکر جزئیات، نوع پژوهش مورد نظر را شرح دهید. لازم به ذکر است که این موارد باید با استفاده از آماری منطقی و بر اساس شواهد تنظیم شود تا بتواند ضرورت آموزش انجام پژوهش را توجیه کند.قسمت نهایی بیان یک مساله باید به پیش بینی آینده در مورد مساله پرداخته شود. در واقع پژوهشگر در نهایت اعلام می کند که در صورتی که این تحقیق صورت نگیرد، جامعه با چه مشکل و یا دشواری در آینده مواجه خواهد شد.

مطب پیشنهادی :
هزینه مقاله isi روانشناسی | هزینه و قیمت اکسپت چاپ نوشتن مقاله isi در رشته روانشناسی

 

آسان مقاله مرکز مشاوره و انجام پایان نامه و مقاله در ایران

نظر (0)نظر ارسال کنید

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.