چگونه ارزش مقاله خود را افزایش دهیم؟

فوریه 04, 2020 (0) نظر , , , , , , , , , , , , , , ,

چگونه ارزش مقاله خود را افزایش دهیم؟

چگونه ارزش مقاله خود را افزایش دهیم؟

چگونه ارزش مقاله خود را افزایش دهیم؟

برای افزایش ارزش مقاله، برخورداری از تفکر انتقادی،مشارکت در دانش،خلاقیت و نوآوری، کاربرد پذیری نتایج ، و ارائه نتایج قابل ادامه از جمله این ویژگی ها ونکاتی محسوب می شوند که مقاله و روحیات محقق باید دارا باشد که به تفضیل به این ویژگی ها در ادامه بحث خواهیم پرداخت.

رویکرد تحلیلی و تفکر انتقادی

یک ویژگی مهم دانش های تجربی نوین، رویکرد انتقادی است.

رویکرد انتقادی:

یعنی آن که هرگز نپنداریم آنچه در منابع نوشته شده، لزوما صحیح‌ترین سخن است؛ بلکه همواره احتمال دهیم اشخاصی دچار بدفهمی شده باشند، یا غرض ورزی کرده باشند، یا همۀ جوانب مسئله را درنیافته باشند. یک محقق همیشه سعی می‌کند با فاصله گرفتن از باورهای عمومی رایج در بارۀ مسئلۀ مورد بحث خود، مطالعۀ خود را پیش ببرد. در گذر زمان، معمولا بسته‌های جواب آماده‌ای برای پرسش های مختلف تدارک دیده شده است؛ گاه از جانب قدرتمندان، گاه به سبب وجود یک باور مذهبی خاص، گاه صرفا به سبب ساده‌لوحی و زودباوری عموم… یا هر سبب دیگری.

تفاوت بارز محققان با عوام الناس:

در همین است که آن ها شجاعانه دربارۀ این مسائل بدیهی پنداشته چون و چرا کنند. از این جهت، کار محقق شبیه کارآگاهان است. کارآگاهی که در بارۀ شناسایی قاتل تحقیق می‌کند، باید به همه مظنون باشد و بنا را بر بی‌اعتمادی به همه بگذارد. این به سبب کج‌خلقی یا بداندیشی او نیست؛ اقتضای روش کار اوست. اگر او بخواهد به تک تک افرادی که بر مقتول می‌گریند و بر سر مزارش خرما و شیرینی پخش می‌کنند اعتماد کند، قاتل هرگز پیدا نخواهد شد. به همین ترتیب، اقتضای روش علمی نیز، پرهیز از پاسخ های کلیشه‌ای و در برابر، کوشش برای تحلیل انتقادی آنها در جهت کشف حقیقت است.

این بدان معنا نیست که محقق با هر چیز که باور عموم بود خصومت بورزد. شاید محقق بعد از تلاش فراوان کشف کند همان قول رایج در میان عوام، سخنی حق است. آری؛ ولی این حرفی است که یک محققِ منتقد، آخر کار می‌زند؛ نه همان اول. متأسفانه بی‌دقتی در این قسمت، سبب لغزش بسیاری از مطالعات می‌شود. باوری عمومی که خودش هنوز بر ایشان معلوم نیست چه خواسته ای دارد.

مطالب پیشنهادی با استاد علی کیان پور :
موسسه نوشتن رساله در مشهد | موسسه نوشتن رساله دکترا و پایان نامه ارشد و دکتری در مشهد

رویکرد تحلیلی و تفکر انتقادی:

رویکرد تحلیلی و تفکر انتقادی در مقاله به آن عمق می بخشد و برای خواننده افق های تازه ای می گشاید. سهم نویسنده در پردازش موضوع و ارائه تحلیل های عمیق به متن مقاله پختگی و اعتبار ویژه ای می دهد و خواننده را برای مطالعه بیشتر با خود همراه می سازد. مقاله ای که چنین رویکردی نداشته باشد در حد نوشته ای سطحی و توصیفی باقی می ماند.

مشارکت در دانش

یکی از معیارهای مطلوبیت مقاله علمی، مشارکت آن در دانش تخصصی موجود است.

اشکال مشارکت:

– یکی مشارکت در نظر است که منظور از آن ارتقا یا تعمیق مبانی نظری حوزه موضوعی مقاله است.  به بیان دیگر نتایج مقاله، کاربردی عینی و فوری ندارد اما مرز دانسته های ما را گسترده می سازد. از این جهت پژوهش های بنیادی اغلب به مشارکت در نظر منجر می شوند.

-نوع دوم مشارکت در عمل است. در این نوع مشارکت نتایج یک مقاله علمی برای حل مشکلی معین به کار می آید.

معمولا مقاله های برگرفته از پژوهش های کاربردی چنین مشارکتی را در پی دارد.

-نوع سوم مشارکت در خط مشی نامیده می شود که در آن راهکارهایی پیشنهاد می گردد که می تواند در خدمت تصمیم گیران و مدیران مختلف در سطوح گوناگون قرار گیرد.

چنانچه نویسندگان یکی از انواع مشارکت ها را در کار خود نشان دهند به مطلوبیت خود افزوده اند.

خلاقیت و نوآوری

باتوجه به گستردگی انتشارات در رشته های علمی امکان مطالعه ی بخش کوچکی از آن ها نیز برای پژوهشگران اغلب رشته ها وجود ندارد. از این رو آن ها ناچارند در انتخاب منابع برای مطالع گزینشی عمل کنند. آن چه می تواند در انتخاب آن ها به عنوان معیار گزینش مطرح شود ابتکار و نوآوری نویسندگان در آثارشان است. آثاری که برخوردار از ابتکارند در میان انبوهی از منابع تکراری متمایز هستند و به سرعت مورد توجه خوانندگان قرار می گیرد.

مطالب پیشنهادی با استاد علی کیان پور :
سابمیت مقاله علمی پژوهشی و مدت زمان برای سابمیت مقاله علمی پژوهشی

کاربرد پذیری نتایج

مقاله مطلوب مقاله ای است که گرهی از مشکلات موجود در حوزه مورد مطالعه بگشاید و راه تازه ای را پیش روی علاقه مندان باز کند. هر چه کاربرد پذیری نتایج یک مقاله بیشتر باشد، بیشتر از آن ها استقبال می شود.

پیشنهاد برای پژوهش های بعدی

مقاله خوب مقاله ای است که ادعای حرف آخر را نداشته باشد و نتایج موجود را خاتمه یافته تلقی نکند. چرا که مرزهای دانش نامحدود است. یک کار پژوهشی، هر قدر هم که عمیق و گسترده باشد ، گسترش پذیر تر است. بنابراین نویسنده باید خود را در مسیری فرض کند که دیگران ادامه آن را خواهند پیمود. لازم به ذکر است که ادامه ی یک کار اصیل نیز تلقی می شود.

پیوند با مسائل روز

مقاله مطلوب اثری است که تحت تأثیر مسائل روز رشته و حوزه تخصصی خود باشد. موضوعات این مقالات مسئله مدار و مبتنی بر واقعیت ها ی موجوداند. مطالبشان برای خوانندگان ملموس و قابل فهم است و تلاش می کنند که گرهی از مشکلات واقعی باز کنند. خواننده پس از مطالعه این مقاله ها می تواند به راهکارهای تازه بیاندیشد و قدم های جدیدی بردارد. سایر پژوهشگران از موضوعات این مقاله ها الهام می گیرند و در مطالعات خود از آن ها بهره مند می شوند. از این رو پرداختن به وجوه مختلف این موضوع اهمیت دارد و آثاری که در یان زمینه منتشر می شوند سودمندی بیشتری به دنبال خواهند داشت.

جامعیت و عمق کافی

حجم هر مقاله محدود است. اما این محدودیت نباید بر عمق و گستره موضوع مورد بحث تاثیر نامطلوبی گذارد. از این رو، نویسندگان موفق می توانند هنرمندانه در همین حجم محدود مطالبی را عرضه کنند که جامعیت و عمق کافی داشته باشد. جامعیت مقاله نشانگر توجه نویسنده به جنبه های مختلف موضوع و عمق ان بازتاب ژرف اندیش نویسنده به موضوع است.

مطالب پیشنهادی با استاد علی کیان پور :
نحوه مطالعه مقالات برای تعیین عنوان مقاله

ایجاز و خلاصه نویسی

گستردگی مطالب تولید شده در هر رشته از یک سو، و محدودیت های حجم مجله ها از سوی دیگر سبب شده است تا هر یک از مجلات حدی را برای تعداد کلمات مجاز هر مقاله تعیین کنند. وجود چنین سقفی مانع طولانی شدن مقاله ها می شود. در هر صورت هر چه نویسنده بتواند با بیانی مختصر و موجز اندیشه ی خود را تبیین کتد اثری شایسته تر آفریده است. زندگی پرشتاب امروز نیز فرصت زیادی را در اختیار افراد قرار نمی دهد تا مقاله های طولانی را مطالعه کنند. از این رو نویسنده باید بتواند با کمترین کلمات، مطالب خود را مطرح سازد و از آن نتیجه گیری کند.

 

چگونه ارزش مقاله خود را افزایش دهیم؟

چگونه ارزش مقاله خود را افزایش دهیم؟

 

 

آسان مقاله بزرگترین سامانه اکسپت مقاله در ایران

ایزی تز بزرگترین مرکز مشاوره انجام رساله دکتری در ایران

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه

تلفن مشاوره پایان نامه : 09199631325

تلفن مشاوره مقاله : 09353132500

 

 

نظر (0)

پیام بگذارید

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.