یک عنوان خوب برای مقالات علمی پژوهشی

سپتامبر 09, 2019 (0) نظر , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

یک عنوان خوب برای مقالات علمی پژوهشی

عنوان خوب برای مقالات همیشه یک موضوع مورد بحث بوده است چرا که در اولین مرحله با این غول برخورد میکنیم ، عنوان مقالات علمی پژوهشی هم از جمله پردردسر ترین این مقاله ها است اما با رئایت کردن نکته های زیر قطعا و مطمئنا میتوانید یک موضوع خوب برای مقاله های علمی انتخاب کنید .

مراحل نوشتن یک عنوان خوب برای مقاله

پرسش سوال برای عنوان مقالات علمی پژوهشی

سوالاتی وجود دارند که همیشه در ذهن بوجود می آیند ما سعی کردیم آن ها را جمع آوری کنیم اما این شما هستید که باید به آن ها پاسخ دهید :

مقاله در رابطه با چه موضوعی است ؟

سولاتی که در آن بررسی شده است ؟

نمونه جواب به این سوال: «در مقاله من رابطه بین تعداد بیماران در لیست انتظار پیوند کبد و تشخیص غلط روش پیوند بررسی شده است.»

چه تکنیک هایی برای انجام این پروژه میخواهم به کار ببرم ؟

نمونه جواب به این سوال: «من از مطالعه موردی استفاده کردم.»

چه افرادی یا چه مواردی شامل موضوع مقاله هستند ؟ نمونه جواب به این سوال: «من ۶۰ بیمار در لیست انتظار پیوند کبد آمریکا که حدود ۲۰ تا ۵۰ سال داشتند را مورد بررسی قرار دادم»

Click here to preview your posts with PRO themes ››

نتیج بدست آمده چه خواهد بود ؟

نمونه جواب به این سوال: «همبستگی مثبتی بین تعداد بیماران در لیست انتظار پیوند کبد و تشخیص غلط روش پیوند وجود دارد.»

کلمه های کلیدی

یک نوع لیست باید جمع آوری شود از کلمات کلیدی همان سوال هایی که پاسخ داده شده اند مانند :

تعداد بیماران در لیست انتظار مطالعه موردی
پیوند کبد ۶۰ بیمار
تشخیص غلط آمریکا
روش پیوند حدود ۲۰ تا ۵۰ سال
همبستگی مثبت بیمار

نوشتن یک جمله بلند

کلمه های کلیدی که پیدا کردید را شروع به نوشتن کنید ، جمله هایی که مفهوم خاصی را میرسانند.

نمونه: «افرادی در میانگین سنی 20 تا 45 جمع آوری شده اند و روی آن ها با استفاده از مطالعه موردی ۶۰ بیمار پیوند کبدی در آمریکا میان لیست انتظار پیوند کبد و تشخیص غلط روش پیوند بررسی میشود. »

نوشتن پیش‌نویس عنوان مقاله

در مرحله 3 جملاتی که نوشتید را آنالیز کنید کلماتی غیر ضروری را حذف کنید کلماتی که احتمال ضعیفی دارد تا خواننده برای جستجوی مقاله از آنها استفاده کند. دقت کنید که جملات مهم را اضافه نکنید .

مثال : «در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از مطالعه موردی ۶۰ بیمار پیوند کبدی در آمریکا در حدود سنی ۲۰-۵۰ سال، رابطه بین تعداد بیماران در لیست انتظار پیوند کبد و تشخیص غلط روش پیوند بررسی شود. نتایج نشان دهنده وجود همبستگی مثبت بین تعداد بیماران در لیست انتظار پیوند کبد و تشخیص غلط روش پیوند است.»

Click here to preview your posts with PRO themes ››

 

 

 

آسان مقاله بزرگترین سامانه اکسپت مقاله در ایران

ایزی تز بزرگترین مرکز مشاوره انجام رساله دکتری در ایران

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه

تلفن مشاوره پایان نامه : 09199631325

تلفن مشاوره مقاله : 09353132500

 

 

 

 

نظر (0)نظر ارسال کنید

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.